Mėjos angelas

2020 01 15

Burgess, Melvin (1954-) (Burgesas, Melvinas)
Mėjos angelas : [romanas] / Melvin Burgess ; iš anglų kalbos vertė Lina Būgienė. - Vilnius : Alma littera, 2019 (Vilnius : Spauda). - 191, [1] p. ; 22 cm. –

Išsiskyrus tėvams, Temas jaučiasi nelaimingas ir dažnai ieško vienatvės ir nusiraminimo keistoje Anavos sodyboje, kurios griuvėsiai kėpso už kalvos netoli nuo miestelio. Bet vieną gražią dieną jis nuslysta nepaprastu laiko koridoriumi ir atsiduria toje sodyboje aplink siaučiant karui. Ten jis sutinka iš subombarduoto namo rūsio išgelbėtą mergaitę Mėją, kuriai grįžti į gyvenimą labai sunku. Vaikai moka vienas kitam padėti. Mėja stengiasi Temą įtikinti, kad jis liktų sodyboje, tačiau jis bijo būti įkalintas praeityje...

Jaudinanti istorija apie dviejų sielų, pasimetusių skirtingame laike, meilę ir draugystę.

Knygą rasite arba galite rezervuoti Vaikų literatūros skyriuje