Angelų medis

2020 03 19

Riley, Lucinda (Raili, Liusinda)
Angelų medis : romanas / Lucinda Riley. - Vilnius : Tyto alba, 2019. - 638 p.


Nepaprastai įtraukianti istorija apie tai, kas gyvenime svarbiausia, pasakojanti vienos šeimos moterų ir jų paslapčių istoriją. Apie pasirinkimą, kuris nulemia gyvenimą, apie meilę, kuri trunka ir po mirties, ir apie Kalėdas – šventę, kuri viską nušviečia ypatinga šviesa.
Knygą rasite arba galėsite rezervuoti Skaitytojų aptarnavimo skyriuje