Valstybė tampa Respublika

2020 05 12

2020 metais gegužės 15 dieną sukanka 100 metų, kai Steigiamasis Seimas Lietuvos valstybę paskelbė LIETUVOS RESPUBLIKA. Skaitytojų aptarnavimo Mokslo šakų skyriuje Lietuvos Steigiamojo Seimo šimtmečiui paminėti parengta spaudinių paroda.

Lietuvos Steigiamasis Seimas – Vasario 16-osios Nepriklausomybės akte numatyta institucija, kuri turėjo būti išrinkta demokratiniu būdu ir nustatyti Lietuvos „valstybės pamatus“ ir santykius su kitomis valstybėmis.

Steigiamasis Seimas tapo aukščiausiu valstybės valdžios organu ir jau pirmajame posėdyje, kuris įvyko 1920 m. gegužės 15 d. tuometinėje laikinojoje sostinėje Kaune, miesto teatro salėje, paskelbė atstatytą nepriklausomą Lietuvos Respubliką. Jame dalyvavo 104 parlamentarai. Pirmajam posėdžiui pirmininkavo Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, o Steigiamojo Seimo pirmininku buvo išrinktas Aleksandras Stulginskis. Šis Seimas dirbo dvejus metus ir priėmė 268 įstatymus, reikšmingus jaunos valstybės egzistavimui. Svarbiausi iš jų buvo priimti 1922 m.: nuolatinė Lietuvos Valstybės Konstitucija, Žemės reformos įstatymas, Lietuvos universiteto statutas, Piniginio vieneto įstatymas, Lietuvos banko įstatymas ir kiti. Minint Steigiamojo Seimo darbo pradžią, gegužės 15-oji tarpukariu kurį laiką buvo švenčiama kaip viena svarbiausių tautos švenčių.

Steigiamasis Seimas savo darbą baigė 1922 m. lapkričio 13 d. Įvairiai susiklostė Steigiamojo Seimo narių likimai: vieni jų žuvo gindami mūsų šalies nepriklausomybę, 14 iš jų mirė tremtyje Sibire, didelė dalis buvo priversta emigruoti į Europą, vėliau Šiaurės ir Pietų Ameriką, kiti paliko ryškų pėdsaką Lietuvos moksle, kultūroje, švietime.

Parodoje susipažinsite su knygomis apie Steigiamąjį Seimą: V. Daugirdaitės-Sruogienės „Lietuvos Steigiamasis Seimas“, Eidinto Alfonso „Aleksandras Stulginskis ir jo epocha“, „Lietuvos Respublikos Steigiamojo ir atkuriamojo Seimo nariai“, Zigmanto Kiaupos „Lietuvos valstybės istorija“, „Steigiamajam Seimui-90“, Algirdo Banevičiaus „111 Lietuvos valstybės 1918-1940 politikos veikėjų“ , „Lietuvos Steigiamojo Seimo (1920-1922 metų) narių biografinis žodynas“ ir kt.

Plačiau skaitykite https://istorijai.lt/lietuvos-valstybes-pagrindu-sukurimas-1918-1922-m-steigiamasis-seimas/ http://www.voruta.lt/1920-m-balandzio-14-15-d-isrinktas-lietuvos-steigiamasis-seimas-pirmieji-demokratiniai-rinkimai-lietuvoje/Blokas

Parengė Lidija Kiseliova, Zarasų viešosios bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė

GALERIJA