Iš serijos: Sukaktys. „Kur sukasi saulėti vėjo malūnai...“

2020 06 01


„Apvirtęs mėnuo ežere / Tyla / Net spengia / Pasaulis už ribos / O gal nėra / Matau tik dangų...“ . Feliksas Jakubauskas.
Birželio 2 dieną širvintiškiui poetui Feliksui Jokubauskui būtų sukakę 85-ri, tačiau jau praėjo 12 metų, kai jis ilsisi amžinybėje.

Zarasiškiai Feliksą Jakubauską pagrįstai laiko šio krašto poetu, nes kaip tik gyvendamas mūsų rajone poetas parašė ir išleido net septynias poezijos knygas.
Iki tol poetas buvo įsitraukęs į kultūrinę veiklą, dirbo Širvintų rajoninių kultūros namų direktoriumi, Vilniaus I-os technikos mokyklos direktoriaus pavaduotoju, Spaudos komitete - inspektoriumi, Finansų ministerijos draudimo valdyboje - vyresniuoju inspektoriumi ir Naujosios Vilnios kultūros namų direktoriumi. Nuo 1972 m. beveik dvidešimt metų dirbo Lietuvos rašytojų sąjungoje Grožinės literatūros propagandos biuro direktoriumi - propagavo savo kolegų kūrybą, organizavo literatūrinius renginius Lietuvos miestuose ir rajonuose.
1991 m. dalyvavo Kanados lietuvių paskelbtame dramaturgijos konkurse, parašęs daugiaveiksmę komediją „Paskutinis iš varlynės“, laimėjo pirmąją premiją, už kurią, kaip pats sakė, Zarasų rajone nusipirkęs sodybą, kurioje ir įsikūrė. Šioje sodyboje poetas gyveno iki pat mirties. Feliksas Jakubauskas mirė 2008 m. spalio 17 d., palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse, Rašytojų kalnelyje.

Jo kūrybinį palikimą sudaro pjesių knyga „Viskas per vieną vakarą" (1969), poezijos knygos „Žaizdota Lietuva“ (1969), „Kentėjimo duona" (1992), „Tylos grėsmė" (1992), „Upė, trokštanti vandens" (1998), „Po mėnulio pilnatim" (2000), „Negrįžę paukščiai" (2002), „Tarp klūpančių medžių" (2004), „Angelai palieka žemę" (2006), „Pelenų skonis" (2008).

Neatsitiktinai, 2005 m. už eilėraščių knygą „Tarp klūpančių medžių" buvo apdovanotas Pauliaus Širvio literatūrine premija. Jis buvo mūsų kraštiečio poeto, šiemet minėsiančio 100 metų sukaktį, draugas, dažnai Paulių Širvį prisimindavęs ir apie jį pasakodavęs įvairiuose literatūriniuose susitikimuose. 2007 m. F. Jakubauskui suteikta Zarasų rajono Metų literato vardas. Po poeto mirties Metų literato premija pavadinta jo vardo premija.

Skaitytojų aptarnavimo skyriuje poetui Feliksui Jakubauskui prisiminti parengta paroda, kuri veiks iki birželio mėnesio pabaigos.

Kviečiame visus besidominčius susipažinti.

Parengė Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Saulė Pelekienė