Kūrybinių darbų konkursas-paroda "Su lėle ant sparnų"

2020 07 10

Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka kviečia Aukštaitijos regiono bibliotekų darbuotojus ir skaitytojus dalyvauti kūrybinių darbų konkurse-parodoje „Su lėle ant pasakų sparnų“.

AUKŠTAITIJOS REGIONO BIBLIOTEKŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSO – PARODOS ,,SU LĖLE ANT PASAKŲ SPARNŲ“ NUOSTATAI

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Nuostatai reglamentuoja kūrybinių darbų parodos-konkurso tikslus, organizatorius, dalyvius, organizavimo tvarką, reikalavimus darbams, vertinimą ir apdovanojimus.
2. Kūrybinių darbų konkurso-parodos nuostatai skelbiami organizatorių tinklalapyje – www.rokiskis.rvb.lt, socialiniuose tinkluose.

II SKYRIUS.TIKSLAI

3. Ugdyti bibliotekininkų ir skaitytojų kūrybinį bendradarbiavimą, aktyvumą, meninę saviraišką, pagarbą ir meilę knygai, domėjimąsį rašytine kalba.
4. Išradingai taikant įvairias meninės raiškos formas ir technikas, pagaminti savo mėgstamiausios knygos personažą – lėlę.

III SKYRIUS. KONKURSO RENGĖJAS

5. Konkursą inicijuoja Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka (toliau - Organizatorius). Rėmėjai LKT, Rokiškio rajono savivaldybė. Partneris - Rokiškio rajono savivaldybės Švietimo centras (toliau — RŠC).

IV SKYRIUS. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

6. Konkurse gali dalyvauti Aukštaitijos regiono bibliotekų darbuotojai ir skaitytojai.
7. Konkurso dalyviai skirstomi į keturias amžiaus grupes, į kurias atsižvelgiama vertinant konkurso dalyvių atsiųstus kūrybinius darbus:
7.1. I amžiaus grupė — 5 - 12 metų;
7.2. II amžiaus grupė — 13 -18 metų;
7.3. III amžiaus grupė — šeimos;
7.4. IV amžiaus grupė — bibliotekininkai.
8 . Reikalavimai kūrybiniams darbams:
8.1.Siūtas, nertas, lazdelines, pirštukines, pirštinines ir kitokias rankų darbo lėles – knygos personažus konkursui-parodai pristatyti iki 2020 m. rugsėjo mėn. 10 d. Svarbiausia, kad lėlė būtų atkeliavusi iš įvairių knygelių, ir kad ji kiekvieno širdyje pažadintų smalsumą domėtis knyga bei širdelėje paliktų gerumą ir šilumą;
8.2. Estetiškas, išbaigtas darbelis į konkursą pristatomas kartu su knyga.
8.3. Prie kiekvieno kūrybinio darbo turi būti darbo metrika, kurioje Time New Roman 12 šriftu nurodoma: darbo autoriaus vardas, pavardė, amžius, atstovaujama biblioteka, bibliotekininko vardas, pavardė (1 priedas).
9. Darbus pristatyti į Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyrių (Taikos g. 19, Rokiškis LT-42141). Konkurso paroda vyks 2020 m. rugsėjo 11 — spalio 19 d.
10. Nuo spalio 19 d. parengta paroda galės keliauti po regiono bibliotekas. Registracija ir kitais rūpimais klausimais kreiptis tel. 8 458 52793 arba el.p. vaikai.jaunimas@gmail.com
11. Dalyviai, pateikdami darbus konkursui, suteikia organizatoriams teisę juos viešai eksponuoti konkurso-parodos viešinimo tikslais, kelti į įstaigos socialinę erdvę.
12. Darbai atsiimami pasibaigus projektui.

V SKYRIUS. VERTINIMAS IR PASKATINIMAS

13. Darbus vertins Vertinimo komisija, sudaryta iš trijų narių: 2 bibliotekos ir 1 RŠC atstovų. Ji atrinks po vieną konkurso nugalėtoją iš kiekvienos grupės.
14. Visi konkurso dalyviai 2020 m. rugsėjo 17 d. bus pakviesti į XXIV Aukštaitijos regiono lėlių teatrų festivalį ,,Kai atgyja lėlės“ ir apdovanoti Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos padėkomis, o geriausių darbų autoriai – prizais. Bibliotekininkai apie dalyvavimą kūrybinių darbų parodoje-konkurse gaus RŠC pažymėjimus.

Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyrius 1 002 scaled