Dėl koronaviruso plitimo grėsmės karantinas tęsiamas iki balandžio 13 dienos. Lankytojams teikiamos nuotolinės paslaugos (Papildyta 2020-03-25) (2)

2020 03 13

Zarasų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir teritoriniuose padaliniuose Lietuvoje įvedus karantiną stabdomas skaitytojų aptarnavimas ir viešų renginių organizavimas. Darbuotojai maksimaliai teikia lankytojams bibliotekines aptarnavimo paslaugas nuotoliniu būdu - telefonu, elektroniniu paštu, socialiniame tinkle Facebook, vengiant tiesioginio kontakto. Dėl knygų negrąžinimo laiku jokių sankcijų nenumatyta.

LR Vyriausybės sprendimas: karantinas tęsiamas iki balandžio 13 dienos

Valstybės operacijos vadovo sprendimai (NAUJAUSIA INFORMACIJA)

Aktuali informacija apie koronavirusą (COVID-19) LR VYRIAUSYBĖS INTERNETO SVETAINĖJE..

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ KULTŪROS ĮSTAIGŲ VEIKLOS LAIKINO SUSTABDYMO

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimas Nr. 207 DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio eksremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimas DĖL KORONOVIRUSO (COVID-19) VALDYMO PRIEMONIŲ (2020-03-12 Nr. V-342)

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis el.p. info@zarasubiblioteka.lt Tel.: 8 385 52279.