Dusetų literatų klubas. Paminėjome garbingą jubiliejų

2020 09 14

Dusetų literatų klubas „Atgaiva“ turi gražią ilgametę tradiciją – paminėti iškilių Lietuvos rašytojų, meno bei kultūros veikėjų garbingus jubiliejus. Ypatingai brangūs prisiminimai paliečia mūsų širdis, kada minime savo krašto iškilių žmonių jubiliejus. Rugsėjo 9 dieną, ką tik išvakarėse Dusetų Kultūros centre Dailės galerijoje dalyvavę iškilmingame poeto Pauliaus Širvio minėjime ir su didžiuliu jauduliu išklausę poeto gražiausius kūrybos posmus (skaitė aktorius Algirdas Latėnas), rinkomės Dusetų K. Būgos bibliotekoje, kad dar subtiliau, remdamiesi savo prisiminimais paminėtume mylimo poeto 100 metų jubiliejų.

Jau 41 metai, kaip Pauliaus Širvio nebėra. Tačiau jo sielos turtai, jo poezijos posmai, tapę dainomis, jaudina, graudina ir džiugina nuoširdumu, pagarba paprastumui, meile gimtinei, meile žmogui.
Poetas gimė Padustėlyje, vietovėje visai prilipusioje prie Dusetų. Tebestovi dviejų galų aukštaitiška gryčia, kurioje 1920 metais rugsėjo 6 dieną gimė mūsų poetas Paulius Širvys.
Jau esančios labai garbaus amžiaus Dusetų literatų klubo „Atgaiva“ narės turėjo kuo pasidalinti prisimenant poeto viešnagę Dusetose, jo balsą skaitant savo kūrybos eiles. Buvo prisiminta net jo apranga, drauge su poetu atvykę į Dusetas Lietuvos poetai, ir pasidžiaugta, kad tai buvo graži šventė dusetiškiams. Susitikime skaitėme poeto eiles, liūdėjome dėl tokios ankstyvos poeto mirties ir džiaugėmės, kad likimas padovanojo Dusetoms tokį nepaprastai talentingą žmogų.
Su džiaugsmu ir jauduliu „Atgaivos“ klubo narė Elena Antonova prisiminė ir pasidžiaugė, kad jos poezijos knygoje esantis eilėraštis „Neišėjai“ jau yra dainuojamas dusetiškių šventėse. Melodiją šiam eilėraščiui sukūrė dusetiškė, buvusi ilgametė Dusetų kultūros centro meno vadovė Janina Kaškauskienė. Štai vienas šios dainos-eilėraščio posmelis – / Tavęs mes neužmiršime, jūreivi, kareivėli, / Tavieji posmai vėl skambės naujai ! / O parke amžiams beržu svyruonėliu / Priminsi mums, kad čia esi – NEIŠĖJAI!/
Gera buvo prisiminti, kad beveik visos Dusetų literatų klubo „Atgaiva“ narės yra parašiusios bent po vieną eilėraštį, skirtą poeto Pauliaus Širvio atminimui. Todėl labai prasmingi pasilieka ir Elenos eilėraštyje sukurtos dainos žodžiai – „Tavęs mes neužmiršime...“

Marija VARENBERGIENĖ20200911 120105