„Nedaug mums buvo duota rinktis…“

2020 10 19

Zarasų viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriuje  iki lapkričio 8 d. veikia literatūros paroda, skirta poeto, literatūros ir meno kritiko, vertėjo Henriko Nagio 100–osioms gimimo metinėms.

Spalio 12 d., prieš šimtą metų, Augustino Nagio ir Antaninos Grundmanis šeimoje Mažeikiuose pasaulį išvydo dvyniai Henrikas (1920–1996) ir Martynas, po septynerių gimė ir mažoji sesuo – Zinaida Vera Nagytė – Katiliškienė (būsima poetė Liūnė Sutema). Tėvas Augustinas, geležinkelininkas, buvo kilnojamas su visa šeima iš vieno miesto į kitą. Gyveno ir mokėsi: iki 1931 m. Radviliškyje, iki 1932 m. Kaune, iki 1935 m. Skuode, iki 1939 m. Šilutėje (lankė gimnaziją Pagėgiuose), iki 1940 m. Kėdainiuose, iki 1941 m. Naujojoje Vilnioje. 1940 m. baigė Kėdainių gimnaziją. 1940–1941 m. Vytauto Didžiojo universitete studijavo architektūrą, 1941–1943 m. lituanistiką, germanistiką, filosofijos ir meno istoriją. 1944 m. liepos mėn. pasitraukė į Vakarus. 1945–1947 m. Insbruko, 1947–1948 m. Fribūro universitetuose tęsė germanistikos ir meno istorijos studijas, dėstė vokiečių kalbą dailininko Vytauto Kazimiero Jonyno vadovaujamoje Meno mokykloje. 1949 m. Insbruke apgynė filologijos daktaro disertaciją apie austrų poeto Georgo Traklio kūrybą. 1949 m. persikėlė į JAV, vėliau – į Kanadą. Gilino studijas Monrealio universitete, dirbo fabrikuose, dėstė universitete ir gimnazijose, lituanistinėse mokyklose, buvo aktyvus „Lietuvių enciklopedijos“ bendraautoris. 1951 m. antologijos „Žemė“ dalyvis. 1968–1969 m. redagavo Monrealio lietuvių savaitraštį „Nepriklausoma Lietuva“. 1991 m. rudenį lankėsi Lietuvoje. Mirė 1996 m. rugpjūčio 3 d. Monrealyje, 1997 m. palaikai palaidoti Vilniuje.

1946 m. Insbruke buvo išleistas pirmasis Henriko Nagio eilėraščių rinkinys „Eilėraščiai“, pelnęs Insbruko knygų leidyklos „Patria“ literatūrinę premiją. Šią savo pirmąją knygą papildęs, Henrikas Nagys įtraukė į savo antrąją, 1947 m. Freiburge (Vokietija) pasirodžiusią poezijos rinktinę „Lapkričio naktys“.

Henrikas Nagys – publikacijų literatūros ir dailės temomis, išeivijos poezijos ir prozos apžvalginių apybraižų, kritikos straipsnių (dažnai pasirašytų Jono Vakario bei Vytauto Statkaus slapyvardžiais), Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejui skirtos kantatos „Kryžių ir Rūpintojėlių Lietuva“ (muzika – Aleksandro Stankevičiaus) teksto autorius. Paskelbė amerikiečių (C. Sandburgo, T. Wilderio), latvių (V. Plūdonio, J. Rainio, K. Skalbės ir kt.) bei vokiečių rašytojų (G. Celano, R. Dehmelio, S. George’s, F. Hölderlino, F. Kafkos, R. M. Rilke’s, G. Traklio ir kt.) poezijos ir prozos vertimų.

1990 m. Vilniuje išleista Henriko Nagio poezijos rinktinė „Grįžulas“, o 1996 m. Kaune – eilėraščių rinkinys „Sakalų valanda“.

Skaitytojų aptarnavimo skyriaus informacija