• Jurgita Jasponytė

  2020 09 10

  2020 m. Zarasų rajono savivaldybės literatūrinė Pauliaus Širvio premija įteikta poetei Jurgitai Jasponytei - Burokienei už meistriškumą poetine kūryba išreikšti meilę gimtajam kraštui, lietuvių poezijos tradicijų tęstinumą ir folklorinį savitumą.
  Azaras
  Saulė nusisuka rytu į vakarą
  ežerai žemės akiduobėse
  taip gražiai atitinka
  bevardžius
  dangaus debesis
  taip gražiai
  juos išsklaido
  taip gražiai
  Zaraso vardu
  kažkada įmintas
  azaras.

  Nikaja
  viena upė –
  treji vardai
  ištakos
  santakos
  žiotys
  tas
  kas nuodija
  tas ir išgydo
  o
  kas gydo
  tas ir užnuodija.

  Poetė Jurgita Jasponytė gimė 1981 rugpjūčio 25 d. Zarasuose. Mokėsi Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijoje. Baigė Vilniaus Pedagoginį universitetą ir įgijo filologijos magistro laipsnį. Rašyti poeziją pradėjo nuo mokyklos laikų; aktyviai bendradarbiauja su literatūros, literatūros kritikos ir meno leidiniais “Metai”, “Literatūra ir menas”, “Šiaurės Atėnai”.
  Išliko artima Zarasams. Dalyvauja miesto literatūros renginiuose, rengia straipsnius. 2019 m. siekiant populiarinti Zarasų literatų ir fotografų kūrybą, skatinti bendruomenės skaitymą, sudaryti sąlygas aktyviam bendravimui ir bendradarbiavimui literatams, kūrėjams, kultūros ir švietimo įstaigoms, nevyriausybinėms organizacijoms – gimė idėja išleisti ketvirtą mūsų krašto literatų kūrybos leidinį. „Rinktinei „Ežerų šneka“ įžanginį žodį parašė kraštietė poetė Jurgita Jasponytė, kuri kviečia įsiklausyti ir išgirsti kaip šneka ežerai. „Jeigu ežerai mums nekalbėtų, reikėtų patiems kažką galvoti, rašyti. O dabar – tešneka ežerai, mes tik nusiklausykim. Svarbiausia – teisingai išgirsti. Nors irgi, kai gerai pagalvoji, ne taip jau svarbu. Tiesą sakant, nėra vieno būdo išgirsti teisingai. Todėl kiekvienas iš mūsų tą šneką ir girdi savaip. Savaip girdi, savaip ir užrašo“.
  2019 m. rugpjūčio 15-17 dienomis, švenčiant penki šimtai tryliktąjį Zarasų miesto gimtadienį Zarasų viešojoje bibliotekoje vyko „Nakties skaitymai“, kuriuose autorė poetiškai iškalbėjo ir išdainavo savitus folkloro ir lietuvių mitologijos motyvais persmelktus, su asmeniniais išgyvenimais ir refleksijomis perpinančius eilėraščius iš savo antrosios knygos „Vartai Auštrieji“. Nemaža dalis parašytų eilių buvo skirta gimtiesiems Zarasams.
  Poetės Jurgitos Jasponytės tekstuose išties nemažai Zarasų – tėvų namų erdvės ‒ du namai, vienas tėvų, kitas ‒ senelių šalia, o kiemas bendras… Susipina prisiminimai iš tų laikų, kai buvo maža, metų, gal dviejų ‒ dabar daug kas pasikeitę, namas parduotas, sodas iškirstas, žmonės pasidarę taip, kaip jiems geriau, o poetė su tais medžiais, kurių nėra… susipina viskas.
  Pirmoji poezijos knyga „Šaltupė“ 2015 metais buvo įvertinta Zigmo Gėlės premija už geriausią metų poetinį debiutą. „Vartai Auštrieji” buvo atrinkta į Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto kūrybiškiausių 2019 metų lietuvių autorių knygų dvyliktuką, kur užėmė ketvirtą vietą. Abi knygos buvo atrinktos Metų knygų penktuko rinkimams.

 • Struktūra ir kontaktai

  2012 04 25

  Atnaujinta 2019-10-31

  Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka (įst. kodas 190213860)
  D. Bukonto g. 20, Zarasai 32132
  tel. 8 385 52279, el. paštas info@zarasubiblioteka.lt

  Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vidaus struktūra 2019-01-01


  Administracija

  zvb direktore

  Direktorė
  Danutė Karlienė

  tel. 8 385 52279, mob. tel. 8 686 85480

  El. p. direktore@zarasubiblioteka.lt
  danute.karliene@gmail.com

  Pavaduotoja
  Jolanta Lementauskienė

  tel. 8 385 52801,
  pavaduotoja@zarasubiblioteka.lt
  Sekretorė Irena Matulevičienė tel. 8 385 43571, info@zarasubiblioteka.lt

  Buhalterija

  Vyriausioji buhalterė
  Olga Butkevičienė

  tel. 8 385 30541
  buhalterija@zarasubiblioteka.lt

  Specialistai

  Vyriausioji metodininkė
  Stanislova Bikulčiūtė

  tel. 8 385 30935,
  metodikos.sk@zarasubiblioteka.lt

  Vyresnioji bibliotekininkė ryšiams su visuomene
  Inesa Dumbravienė (vaiko priežiūros atostogose)
  tel. 8 385 43586
  komunikacijazvb@gmail.com

  Skyriai

  Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyrius,
  vedėja Danutė Kiltinavičienė
  tel. 8 385 51406,
  d.kiltinaviciene@zarasubiblioteka.lt
  Skaitytojų aptarnavimo skyrius, vedėja Saulė Pelekienė tel. 8 385 43579,  aptarnavimo.sk@zarasubiblioteka.lt
  Skaitytojų aptarnavimo skyrius, abonementas, vyresnioji bibliotekininkė Gina Račinskaitė  tel. 8 385 52386,
  aptarnavimo.skyr@zarasubiblioteka.lt 
  I aukšto priestato galerija, vyresnioji bibliografė informacijai  Rima Kornevienė tel. 8 385 30905,
  bibliografas@zarasubiblioteka.lt
  Mokslo šakų literatūra, vyresnioji bibliotekininkė Lidija Kiseliova tel. 8 385 53689,  sakiniofondas@zarasubiblioteka.lt
  Periodikos skaitykla, vyresnioji bibliotekininkė Aldona Kazlauskienė tel. 8 385 53689,
  skaitykla@zarasubiblioteka.lt
  Fonoteka ir 3D kinas, vyresnioji bibliotekininkė Vita Juškėnienė tel. 8 385 43581,
  fonoteka@zarasubiblioteka.lt
  Kraštotyros skaitykla, vyresnioji bibliografė Vida Mikštienė tel. 8 385 52386,
  krastotyra@zarasubiblioteka.lt
  Vaikų literatūros skyrius,
  vedėja Vidmina Alubeckaitė
  tel. 8 385 43581,
  vaiku.sk@zarasubiblioteka.lt
  Vaikų literatūros skyrius, paauglių literatūros abonementas, vyresnioji bibliotekininkė Liudmila Vaitavičienė tel. 8 385 52020
  Vaikų literatūros skyrius, vyresnioji bibliotekininkė edukacijai Zina Černovienė Tel. 8 645 71973, zinacer@gmail.com
  Ūkio skyrius,
  vedėja Irena Sventickienė
  tel. 8 385 43574,
  ukio.sk@zarasubiblioteka.lt
  Dailininkė Rasa Juršienė tel. 8 385 43573
  rasa.j16@gmail.com 
  Automatizuotų bibliotekinių procesų inžinierius Donatas Merkys tel. 8 385 43575
  donatas.merkys@zarasubiblioteka.lt  

  Struktūriniai padaliniai

  Antalieptės A. Žilėno g. 1, Antalieptės k., Zarasų r., LT-32243
  tel. 8 385 57401
  antalieptes.fil@gmail.com
  Antazavės Zalvės g. 13, Antazavės k., Zarasų r., LT-32260
  tel. 8 385 41380
  antazaves.fil@zarasubiblioteka.lt
  Avilių Akmenų g. 8, Avilių II k., Zarasų r., LT-32282
  tel. 8 385 41623
  birute.rodiene@gmail.com 
  Baibių Utenos g. 2, Baibių k., Zarasų r., LT-32404
  tel. 8 385 44734
  danute.lysova904@gmail.com
  Degučių Zarasų g. 8, Degučių k., Zarasų r., LT-32010
  tel. 8 385 43589
  deguciu.fil@zarasubiblioteka.lt
  Dusetų m. Kazimiero Būgos Vytauto g. 56, Dusetos, Zarasų r., LT-32304
  tel. 8 385 56459
  dusetubiblioteka@gmail.com 
  Imbrado

  Ežero g. 5, Imbrado k., Zarasų r., LT-32281
  tel. 8 385 42267
  imbrado.fil@zarasubiblioteka.lt

  Sadūnų

  Mokyklos g. 1, Sadūnų k., Zarasų r., LT-32314
  tel. 8 385 39057
  daivajuozeniene@gmail.com

  Salako Šilo g. 2,  Salako k., Zarasų r., LT-32007
  tel. 8 385 59294
  salakofil@gmail.com 
  Samanių Beržų g. 10, Samanių k., Zarasų r., LT-32291
  tel 8 385 42397
  samaniu.fil@zarasubiblioteka.lt
  Smalvų

  Dvaro g. 6, Smalvų k., Zarasų r., LT-32400
  tel. 8 385 45838
  rackauskaitejolanta@gmail.com

  Suvieko Parko g. 28, Suvieko k., Zarasų r., LT-32271
  tel. 8 385 43196
  danute.macijauskiene@gmail.com
  Šniukštų Kaštonų g. 26,  Šniukštų k., Zarasų r., LT-32293
  tel. 8 385 45630
  laukyme@gmail.com
  Štadvilių Ežerėnų g. 4, Štadvilių k., Zarasų r., LT-32103
  tel. 8 385 41746
  stadviliu.fil@zarasubiblioteka.lt
  Turmanto Zarasų g. 38/1, Turmantas, Zarasų r., LT-32205
  tel. 8 385 58354
  turmanto.fil@zarasubiblioteka.lt
  Zarasų ligoninės Vilniaus g. 1B, Zarasai, LT-32129
  tel. 8 385 30670
  ligonines.fil@zarasubiblioteka.lt
 • Kaip tapti bibliotekos registruotu vartotoju

  2012 04 26

  Norėdami tapti bibliotekos skaitytoju, privalote užsiregistruoti ir įsigyti vieningą skaitmeninį skaitytojo pažymėjimą, kuris nuo 2020 m. yra nemokamas.
   
  Registruojantis į biblioteką, reikia susipažinti su biblioteka naudojimosi taisyklėmis, pateikti tapatybės dokumentą, kuriame yra savininko nuotrauka, vardas, pavardė ir asmens kodas, užpildyti vartotojo registracijos kortelę ir pasirašyti.
   
  Fiziniai asmenys iki 16 metų registruojami pateikus nustatytos formos teisėto jų atstovo (tėvo, įtėvio, globėjo ar rūpintojo) paraišką. 

  Asmuo registruojamas tik vieną kartą bet kurioje LIBIS (Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos) bibliotekoje, įdiegusioje automatizuotą skaitytojų aptarnavimo posistemį.

  Vieningas skaitytojo pažymėjimas (toliau - Pažymėjimas) – dokumentas, identifikuojantis skaitytoją visose Lietuvos LIBIS bibliotekose.

  • Pažymėjimas išduodamas, kai pirmą kartą registruojatės vienoje iš LIBIS naudojančių bibliotekų. Pažymėjimas galioja neribotą laiką!
  • Zarasų viešojoje bibliotekoje pažymėjimas išduodamas sumokėjus nustatytą vienkartinį mokestį.
  • Pažymėjimas atgal nepriimamas, sumokėti pinigai negrąžinami.
  • Jei įsigijote Pažymėjimą, užregistravęs kitoje LIBIS bibliotekoje, mūsų bibliotekoje mokesčio nemokėsite. Jums tereikės užsiregistruoti.
  • Informuokite biblioteką apie pažymėjimo praradimą.
  • Naujas Pažymėjimas išduodamas jį praradus, sulaužius.
  • Turėdami vieningą skaitytojo pažymėjimą Jūs galite skaityti LIBIS bibliotekose.
  • Nepamirškite užsiregistruoti kiekvienoje LIBIS  bibliotekoje, kuria Jūs naudojatės.
  • Registruojantis Jūs turite pateikti darbuotojui asmens tapatybės dokumentą ir Pažymėjimą (jei įsigijote jį kitoje LIBIS bibliotekoje).

  Jūs negalite:

  • Vienu metu turėti kelis skaitytojo Pažymėjimus.
  • Naudotis svetimu ar sulūžusiu, sugadintu Pažymėjimu.
 • Mokamos paslaugos

  2020 01 02

  Dokumento spausdinimas:

  • nespalvotu spausdintuvu A4 formato 1 lapas - 0,05 Eur
  • spalvotu spausdintuvu A4 formato 1 lapas - 0.60 Eur

  Dokumento kopijavimas:

  • A 4 formatu vienpusė kopija 1 lapas - 0,05 Eur
  • A 4 formatu dvipusė kopija 1 lapas - 0,10 Eur
  • A3 formatu 1 kopija 1 lapas - 0,10 Eur
  • A3 formatu dvipusė kopija 1 lapas - 0,20 Eur

  Dokumento skenavimas (kai atlieka darbuotojas) 1 lapas -  0,10 Eur

  Dokumento laminavimas 1 lapas A4 formato - 0.60 Eur
  Dokumento laminavimas su vokeliu A5 formato - 0,20 Eur
  Dokumento laminavimas su vokeliu smulkesnio formato - 0,15 Eur

  Dokumento įrišimas A4 formato iki 50 lapų - 0,60 Eur
  Dokumentų įrišimas A4 formato iki 150 lapų -1,15 Eur

  3D spausdintuvo spausdinimas be maketavimo, spausdinant 0,4 mm storio sluoksniu 1 gramas - 0,25 Eur

  Už naudojamąsi renginių sale (140 kv.m.) 1 valanda - 15,00 Eur
  Už naudojimąsi mokymo sale - 1 valanda - 6,00 Eur
  Už naudojimąsi nuotolinio darbo vieta dalyvaujant Zarasų bendrystės erdvėje 1 valanda - 0,60 Eur
  Nuotolinio darbo vietos dalyvaujant Zarasų bendrystės erdvėje rezervacija 1 asmeniui - 5 Eur

  Tarpbibliotekinio abonemento paslauga - 1 siunta 0,60 Eur + pašto paslaugos tarifas

  Įsakymas dėl Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos "Dėl mokamų paslaugų tarifų Zarasų viešojoje bibliotekoje" pakeitimo 2019-12-11
  Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos trumpalaikės patalpų nuomos aprašas
  Paraiška dėl renginio rengimo Zarasų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje. Atsisiųsti

 • Apie mus

  2019 01 27

  Istorija

  Bibliotekos vizija

  • Moderni, saugi, kūrybiška, draugiška viešoji biblioteka – informacinėmis, kultūros, švietimo paslaugomis patraukli gyventojams, užtikrinanti prieigą ne tik prie turimų šaltinių, bet ir prie nacionalinių ir pasaulio informacijos tinklų, duomenų bazių.
  • Lanksčiai prisitaikanti prie visuomenės pokyčių ir reikmių, pasižyminti aukšta aptarnavimo kultūra, teikiamos informacijos įvairove, modernių informacijos technologijų naudojimu.
  • Bendradarbiaujanti su švietimo, kultūros ir kitomis įstaigomis ir organizacijomis.
  • Viso gyvenimo mokymosi, informacinio raštingumo, kūrybinio potencialo ugdymo centras.

   
  Bibliotekos misija
   

  Aktyviai dalyvauti bendruomenės gyvenime.

  • Sudaryti palankias sąlygas bibliotekos vartotojų informacinių poreikių tenkinimui, naudojantis moderniomis komunikacinėmis informacinėmis technologijomis, sudarant galimybę naudotis informacijos tinklais ir duomenų bazėmis. Padėti tobulinti informacijos ir kompiuterinio raštingumo įgūdžius.
  • Skirti didelį dėmesį vaikų ir jaunimo skaitymo įgūdžių stiprinimui, vaizduotės lavinimui. Sudaryti galimybes ugdyti individo kūrybingumą.
  • Kaupti, saugoti ir atskleisti spaudos bei rašto paveldą, plėsti kultūros paveldo, meno suvokimo, mokslo pasiekimų ir naujovių pažinimo akiratį.
  • Gerinti sąlygas bibliotekos vartotojams švietimo ir viso gyvenimo poreikių tenkinimui.
  • Sudaryti patrauklias sąlygas rekreacinės veiklos plėtotei.

   Zarasų rajono viešosios bibliotekos tinklas
   

  2020 m. pradžioje Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos centralizuotas tinklas:
  • viešoji biblioteka;
  • 16 struktūrinių padalinių: Dusetų miestelio Kazimiero Būgos (nuo 2019 m. aptarnaujanti ir mokyklos bendruomenę), Turmanto miestelio, Zarasų ligoninės, Antalieptės, Antazavės, Avilių, Baibių, Degučių, Imbrado, Sadūnų, Salako, Samanių, Smalvų, Suvieko, Šniukštų, Štadvilių.

  2020 m. sausio 1 d. Zarasų rajono centralizuotame bibliotekų tinkle sutelkta 34,4 % rajono gyventojų, t.y. 5258 registruoti vartotojai. Vaikai iki 14 m. sudaro 25 % visų bibliotekos registruotų vartotojų.

  Viešosios bibliotekos ir struktūrinių padalinių fonduose yra 167230 vnt. knygų, periodinių leidinių, muzikos kompaktinių diskų, vaizdo filmų, 3D kino filmų, elektroninių ir kitų dokumentų. 2019 m. vartotojai apsilankė 133879 kartų, t.y. vidutiniškai 25 kartus per metus. Per metus išduota 209478 vnt. dokumentų.

 • Nemokamos paslaugos

  2020 01 08
  • Gaukite skaitmeninį skaitytojo bilietą nemokamai;
  • Imkite knygas ir  žurnalus  į namus;
  • Rinkitės knygas atviruose fonduose arba ieškokite jų bibliotekos elektroniniame bibliotekos kataloge LIBIS;
  • Užsisakykite reikalingas knygas iš bet kurios vietos, naudodamiesi elektroniniu katalogu LIBIS, pasiekiamu bibliotekos interneto svetainėje www.zarasubiblioteka.lt. Jei nerasite spaudinio mūsų bibliotekoje, užsakysime jį tarpbibliotekiniu abonementu iš kitų bibliotekų  (žr. Mokamos paslaugos);
  • Naudokitės paslauga "Klausk bibliotekininko".
  • Teikiame informaciją ir konsultacijas, atsakome į informacines užklausas žodžiu, telefonu, elektroniniu paštu;
  • Bibliotekoje naudokitės internetu, bevieliu internetu;
  • ieškokite informacijos elektroninėse enciklopedijose (kompiuteriniuose diskuose);
  • Prienamos prenumeruojamos duomenų bazės teisės, socialinių mokslų klausimai, muzikos duomenų bazė;
  • Naudokitės fonotekos fondais: muzikos spaudiniais, muzikos kompaktiniais diskais, plokštelėmis vietoje ir skolinkitės  į namus;
  • Lankykite “Bibliotekos 3D kiną” ir nemokamai žiūrėkite demonstruojamus  filmus, imkite filmus į namus;
  • Naudokitės Šeimos skaitmeninių veiklų centro paslaugomis: minkite interaktyvų dviratį, mėgaukitės virtualios realybės ekskursijomis po Zarasų, Utenos, Daugpilio ir Preilių miestus, judėkite su Kinect judesio žaidimais; išbandykite interaktyvius dviračio maršrutus Zarasų ir Utenos miesto gatvėmis;
  • Dalyvaukite organizuojamuose nemokamuose anglų kalbos kursuose;
  • Mokykitės užsienio kalbų savarankiškai iš mokymo programų vaizdajuostėse ir kompaktiniuose diskuose;
  • Dalyvaukite nemokamuose bibliotekos organizuojamuose literatūros renginiuose “Poezijos pavasarėlis”, “Prozos ruduo”;
  • Dalyvaukite profesionalaus meno parodų atidarymuose I aukšto galerijoje;

  Paslaugos vaikams

  • literatūrą išduodame į namus dviejuose abonementuose;
  • skyriuje esančiomis enciklopedijomis, žinynais, žodynais, bibliografiniais leidiniais, naujausiais žurnalų numeriais siūlome naudotis vietoje;
  • organizuojame edukacines skaitymo programas;
  • organizuojame temines, rašytojų jubiliejams pažymėti skirtas literatūros, vaikų piešinių, darbelių parodas, vaikų personalines darbų parodas;
  • informaciją apie Jums reikalingą leidinį galite susirasti, paiešką vykdyti bibliotekos elektroniniame LIBIS kataloge;
  • galite naudotis kompiuteriais, žaisti kompiuterinius žaidimus. Kompiuteriu nemokamai naudojasi kiekvienas bibliotekos vartotojas, susipažinęs su naudojimosi kompiuteriu taisyklėmis;
  • siūlome naudotis internetu, bevieliu internetu, elektroniniu paštu;  
  • vartotojų grupėms rengiame ekskursijas po biblioteką, supažindiname su spaudinių fondais, jų išdėstymu;
  • organizuojame specialias programas vaikams - Vasaros skaitymai, Vaikų knygos diena, Nacionalinė bibliotekų savaitė;
  • organizuojame Lego robotikos ir 3D projektavimo užsiėmimus;
  • bibliotekos renginių metu teatralizuotai su vaikais bendrauja bibliotekos personažas Zuikis Nulėpausis;
  • siūlome "Pramogų biblioteką" su bilijardu ir stalo žaidimais;
  • siūlome žaislotekos žaislus ir žaidimus; 
  • skatiname vaikų savanorių veiklą;
  • sudarytos sąlygos parengtus darbus išspausdinti, įrišti, laminuoti (žr. Mokamos paslaugos);
  • laisvalaikiui - videofilmai, muzika.
 • Periodiniai leidiniai 2019 metais

  2019 01 09

  PRENUMERUOJAMI  ŽURNALAI

  • Aukštaitiškas formatas
  • Darbštuolė
  • Edita
  • Iliustruotoji istorija
  • Ji
  • Keturi ratai
  • Ko gydytojai tau nepasako
  • Kultūros barai
  • Laimė
  • Legendos
  • Literatūra ir menas
  • Mamos žurnalas
  • Mano namai
  • Metai
  • Moteris
  • Muzikos barai
  • Šiuolaikinė + natūralioji medicina
  • Psichologija tau (4 mėn.)
  • Rankdarbiai plius visažinis
  • Rasos
  • Sodo kraitė
  • Sodo spalvos
  • Tarp knygų
  • Virtuvė nuo... iki...
  • Žmonės

  RUSŲ KALBA

  • Burda moden
  • Domašnij očag
  • Karavan istorii

  „LIETUVOS RYTO“ PRIEDAI
  Stilius
  TV antena

  PRENUMERUOJAMI LAIKRAŠČIAI

  • Lietuvos rytas
  • Lietuvos žinios
  • Mūsų respublika
  • Utenis
  • Utenos apskrities žinios
  • Valstiečių laikraštis
  • Zarasų kraštas

  RUSŲ KALBA

  • Argumenty i fakty

   

  Edita

 • Tarnybiniai lengvieji automobiliai

  2018 11 26
  Gamybinis modelis
  ir markė
   
  Spalva


  Valstybinis
  registracijos
  numeris
   

  Naudotojas

   Mercedes Benz Vito 110

   Tamsiai žalia

   UVS476 Zarasų raj. sav.
  viešoji biblioteka
 • Veiklos sritys

  2018 11 26

  Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos sritis – dokumentų  kaupimas, tvarkymas, sisteminimas  ir  saugojimas,  galimybės  naudotis viešaisiais informacijos  šaltiniais  užtikrinimas. (Bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01).
   
  Pagrindinis bibliotekos veiklos tikslas – organizuoti Zarasų rajono savivaldybės teritorijos gyventojų bibliotekinį ir informacinį aptarnavimą, tenkinti jų poreikius.

  Biblioteka, įgyvendindama šiuos tikslus, atlieka tokias funkcijas:

  • kaupia ir saugo universalų dokumentų fondą, atitinkantį Zarasų rajono istorines tradicijas, ekonominę ir kultūrinę plėtrą, demografinę situaciją, gyventojų poreikius;
  • kaupia kraštotyros dokumentų fondą;
  • tvarko, sistemina ir saugo dokumentų fondus pagal Bibliotekos fondo apsaugos nuostatus ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus;
  • vykdo vartotojų bibliotekinį, informacinį aptarnavimą;
  • dalyvauja formuojant Lietuvos bibliotekų fondą ir kuriant bibliotekų informacijos sistemą;
  • modernizuoja Biblioteką, diegia naujas technologijas;
  • vykdo Lietuvos integraliosios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) programų diegimą, priežiūrą, finansavimą;
  • dalyvauja įvairiose programose, projektuose, susijusiuose su Bibliotekos veikla;
  • organizuoja ir vykdo kultūrinius, šviečiamuosius renginius, vykdo edukacines programas, informuoja visuomenę apie viešus renginius, parengdama reklaminę medžiagą;
  • vykdo ir rengia vaikų neformaliojo švietimo programas;
  • bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių bibliotekomis;
  • nuolat tiria gyventojų poreikius, susijusius su Bibliotekos veikla, jos teikiamomis paslaugomis ir, atsižvelgdama į tyrimų rezultatus, tobulina Bibliotekos veiklą;
  • sudaro sąlygas Bibliotekos darbuotojams kelti kvalifikaciją;
  • atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

  Veiklos sritys dokumentas

 • Korupcijos prevencija

  2018 11 26

  Atnaujinta 2019-01-16

  Korupcijos prevencijos tikslas – siekti, kad valstybės ir savivaldybių įstaigų vykdoma veikla būtų nešališka ir skaidri.
  Pasaulinė patirtis rodo, kad sutelkus pastangas būtent į korupcijos priežastis ir sąlygas korupcijai atsirasti bei kryptingai šalinant korupcijos atsiradimo rizikas, ilgainiui sukuriamas tvirtas pagrindas skaidrios ekonomikos plėtrai, didesnei viešųjų paslaugų teikimo kokybei, šalies socialinei gerovei.

   xcvcvbcbGyventojai pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pareigūnams apie korupcijos atvejus gali ne tik visą parą veikiančiais „karštosios linijos“ telefonais (8 5) 266 33 33 ir (8 5) 266 3379, taip pat el. paštu pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307, palikdami žinutę interneto tinklalapyje www.stt.lt arba atvykę į bet kurį STT padalinį. Besikreipiančiųjų pageidavimu, STT garantuoja jų anonimiškumą.

   

  Asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją Zarasų viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Jolanta Lementauskienė.
  Tel. 8 385  52801, pavaduotoja@zarasubiblioteka.lt