Istorija

2023 m. bibliotekai minint 100-metį!

100 faktų apie Zarasų rajono savivaldybės viešąją biblioteką:

1923 m. gegužės 15 d. buvo įsteigtas Centrinio valstybės knygyno Zarasų skyrius. Prasidėjo bibliotekos kūrimas. Bibliotekos vedėju paskirtas Petras Skurka. 1924 m. atleistą P. Skurką pakeičia Leonas Žurauskas (1924-1929 m.)

Bibliotekos užuomazgą sudarė kelios iš dvarų atgabentos be savininkų likusios ir išplėštos bibliotekos. Prie jų buvo prijungtas nemažas Zarasuose veikusios kultūros švietimo draugijos „Akstinas“ rinkinys, keliasdešimt knygų dovanojo patys zarasiečiai, be to buvo nupirkta 221 knyga iš švietimo ministerijos skirtų lėšų.

1925 m. Lietuvos Respublikos Prezidentas A. Stulginskis paskelbė Seimo 1925 m. lapkričio 27 d. priimtą Švietimo Ministerijos Ežerėnų skyriaus vedėjo etatą.

1923 – 1932 m. įsigyta 5200 knygų, iš jų lietuvių kalba 42 rusų kalba – 40 %, vokiečių kalba – 16 %, lenkų kalba – 2%. Prie skyriaus veikė skaitykla, kurioje kasmet vidutiniškai buvo prenumeruojami 38 – 45 periodiniai leidiniai.

1932 m. Zarasams suteikus kurorto bei vasarvietės statusą, iš esmės pasikeitė šio miestelio perspektyvos. Tvarkomi keliai, paplūdimiai, kuriami parkai. Veikė 39 kultūrinės organizacijos. Zarasų apskrityje be Zarasų miesto centrinio knygyno buvo 38 bibliotekos, 1932 skaitytojai.

Nuo 1936 metų rugsėjo 1 dienos knygyno Zarasų skyrius pavadintas Zarasų valstybine viešąja biblioteka.

1939 m. bibliotekoje buvo 330 skaitytojų, 7 628 tomų knygų. Pradėti organizuoti vieši renginiai.

1940-1941 m. sovietinė okupacija skaudžiai palietė Zarasus ir jų gyventojus. Biblioteka imta pertvarkyti pagal naujas, Sovietų Sąjungoje galiojusias taisykles. 1940 m. Zarasų kalėjime sušaudytas ilgametis valstybinės bibliotekos vedėjas Jonas Petniūnas.

Antrojo pasaulinio karo pabaigoje gaisruose žuvo beveik viskas, kas buvo sukaupta bibliotekoje.

Pokario metais prasidėjo bibliotekos atkūrimas. Dalį knygų atnešė patys Zarasų miesto gyventojai. Zarasuose vėl pradėjo veikti biblioteka, kuri įsikūrė Pakalnės gatvėje Nr.1.

1946 m. įsteigiama rajoninė Vaikų biblioteka. Jos vedėja dirbo 1946-1947 m. Onutė Vadišiūtė.

1949 m. Zarasų viešojoje bibliotekoje dirbo bibliotekos vedėjas ir bibliotekininkas. Biblioteka aptarnavo 497 skaitytojus, kuriems išdavė 5 335 knygas.

1950 m. Zarasų valstybinė viešoji biblioteka tapo rajonine biblioteka.

Tais pačiais 1950 metais bibliotekoje kilo gaisras. Žuvo beveik visas knygų fondas. Po gaisro biblioteka įsikūrė M. Melnikaitės gatvėje.

1953 m. biblioteka perkelta į kultūros namus (dabar Šiaulių namai). 1959 m. biblioteka turėjo 20 kilnojamų bibliotekėlių. 1960 metais sudaroma laisva prieiga prie knygų fondo.

1972 m. organizuojama pirmoji knygos šventė, susitikimai su jaunaisiais rajono literatais.

1973 m. biblioteka įsikūrė buvusios gimnazijos patalpose D. Bukonto gatvėje Nr. 20 (dabartinėse patalpose). Antras aukštas buvo skirtas suaugusiųjų skaitytojų ir vaikų aptarnavimui. Trečiame – administracija, metodikos, knygų katalogavimo ir tvarkymo skyrius, saugykla.

1974 m. Zarasų rajono biblioteka pradėjo dirbti centralizuotai. Ji tapo centrine biblioteka su 42 filialais. Kolektyvas išaugo iki 19 darbuotojų. Centralizuotojoje sistemoje – 59 darbuotojai.

1984 m. Zarasų viešajai bibliotekai pradėjo vadovauti Danutė Dambrauskaitė – Karlienė. Pirmasis „Poezijos pavasarėlis“, tapęs gražia kasmetine tradicija iki šių dienų.

1989 m. bibliotekos fondai pertvarkomi pagal UDK sistemą.

1995 m. Zarasų rajono centrinė biblioteka pavadinta Zarasų rajono savivaldybės viešąja biblioteka su 22 filialais. Direktoriaus pavaduotoja tapo Jolanta Lementauskienė, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja – Saulė Pelekienė, sėkmingai dirbančios šiose pareigose iki šių dienų.

1995 m. minint kraštiečio Pauliaus Širvio 75-ąsias gimimo metines, Zarasų viešoji biblioteka inicijavo šio rašytojo premijos steigimą, kuri buvo teikiama kas dveji metai. Nuo 2006 m. Pauliaus Širvio literatūros premija teikiama kas 5 metai, rugsėjo 6-ąją. Organizuotas I-asis „Prozos ruduo“, vėliau tapęs tradiciniu.

1997 m. bibliotekoje įsikūrė Zarasų literatų klubas „Virš tylos“. Jo pirmininku tapo Vasilijus Trusovas.

1998 m. Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos tinkle 23 filialai (1998 01 01 įjungtas Zarasų m. ligoninės filialas).

1999 m. sukurta viešosios bibliotekos svetainė. Įdiegta LIBIS programinė įranga. Susikūrė vokiškai kalbančių klubas „Edelweis.

2003 m. Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos tinkle 22 filialai (2002 m. pabaigoje uždarytas Užtiltės kaimo filialas).

2004 m. Bibliotekos pastato rekonstrukcijos ir priestato statybos projektas. Įvestas mokamas vieningas LIBIS skaitytojo pažymėjimas. Skaitytojai aptarnaujamo per LIBIS sistemą.

2006 m. Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialai pervadinti teritoriniais padaliniais (Zarasų rajono savivaldybės Tarybos sprendimas 2006 m. spalio 20 d. Nr. T – 176). Baigti bibliotekos pastato renovacijos darbai. Pradėti priestato statybos darbai.

Tais pačiais metais interneto paslauga bibliotekos vartotojams nemokama. Zarasų socialinės globos namuose įsteigiama kilnojamoji bibliotekėlė.

2008 m. Zarasai tapo 1-ąja kultūros sostine. Bibliotekoje lankėsi jo ekscelencija LR Prezidentas Valdas Adamkus.

2009 m. Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos tinkle 19 teritorinių padalinių ir 2 knygų išdavimo punktai: Kimbartiškės ir Biržūnų. Vartotojams įrengta lentyna „Skaitytojas-skaitytojui, kurios dėka vartotojai gali keistis knygomis.

Nuo 2010 m. Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos tinkle 18 padalinių. Biblioteka tampa interaktyvia. Skaitytojų aptarnavimo skyriuje fondų apsaugai pastatyti elektroniniai varteliai, fiksuojantys lankytojų srautą bibliotekoje. Įrengtas dokumentų savarankiško išdavimo ir grąžinimo įrenginys, lauke įrengtas dokumentų grąžinimo įrenginys. Sukurta krašto kultūros paveldo interneto svetainė www.krastotyra.zvb.lt

2011 m. biblioteka parengė ir išleido knygą „Domininkas Bukontas.

2012 m. Įgyvendinimas tarptautinis projektas „Skaitymo skatinimas panaudojant informacines technologijas ir kūrybinę veiklą (Zarasai-Daugpilis). Naujovė – elektroninės knygos.

2013 m. Zarasų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai 90 metų. Biblioteka, bendradarbiaudama su jaunimo savanoriškos veiklos centru Deineta, tapo priimančiąją organizaciją ir gavo akreditaciją savanorių iš Europos šalių priėmimui. Pirmieji savanoriai buvo iš Bulgarijos ir Italijos. Vėlesniais metais – Prancūzijos, Rusijos, Ukrainos. 2013 m. vasario mėn. svečiavosi LR Prezidentas Rolandas Paksas. Išleista „Zarasų viešosios bibliotekos istorija. Dalyvaujant Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projekte „Bibliotekos pažangai“, įrengta mokymų klasė su 10 kompiuterizuotų darbo vietų.

Nuo 2015 m. Zarasų rajono centralizuotoje bibliotekų sistemoje 16 padalinių. Atidarytas bibliotekos priestatas. Pirmame aukšte visus pasitinka informacijos ir parodų erdvė. II aukšte įsteigta Medijų studija, išplėstas „Bibliotekos kinas“, Žaisloteka. III a. įrengtos patalpos mokslinei ir informacinei literatūrai, teleskopas, smalsuoliai gali stebėti žvaigždes, gamtą, įrengtos patalpos užsienio kalbų literatūrai. III a. įkurta periodikos skaitykla, kavos klubas. Bibliotekos infrastruktūra pritaikyta žmonėms su negalia, šeimoms, auginančioms mažus vaikus. Priestato atidarymo šventinėje ceremonijoje dalyvavo LR Kultūros ministras Šarūnas Birutis.

Tais pačiais metais prie įėjimo įrengtas savitarnos knygų grąžinimo įrenginys, užtikrinantis vartotojams galimybę grąžinti dokumentus bet kuriuo paros metu. Sukurta virtuali ekskursija „Pasaulis pagal poetus romantikus“. LR Kultūros ministras Šarūnas Birutis už pasišventimą bibliotekinei veiklai, inovatyvių idėjų ir paslaugų teikimą, modernių kultūros erdvių kūrimą ir svarų indėlį telkiant bendruomenę apdovanojo bibliotekos direktorę Danutę Karlienę.

2016 m. paskelbti Bibliotekų metais. Prie viešosios bibliotekos įsikūrė suaugusių teatro trupė „Juodai baltas“, kuriai vadovauja režisierė Gražina Karlaitė. Įgyvendintas projektas jaunimui „Kūrybinių idėjų įgyvendinimas judriojoje medijų studijoje“.

2018 m. Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio metai ir Zarasų viešosios bibliotekos įkūrimo 95-ojo jubiliejaus metai. Istorinę Vasario 16-ąją Zarasų viešoji biblioteka pasitiko performansu „Gyvi personažai Zarasų viešosios bibliotekos languose“. Sukurtas virtualus turas „Pasaulis pagal žymias Zarasų krašto moteris”, atskleidžiantis Zarasų krašto kultūrinį, istorinį šimtmečio veidą, apžvelgiant žymių krašto moterų, dariusių ir darančių įtaką Zarasų krašto kultūros ir istorijos raidai, veiklas ir gimtąsias vietas.

2019 m. Projekto „Gerovės ir pažinimo skaitmeninių inovacijų centrų tinklo šeimoms sukūrimas Rytų Aukštaitijoje ir Pietų Latgaloje“ įgyvendinimas. Viešojoje bibliotekoje baigiamas kurti Šeimos skaitmeninių veiklų centras. įsigytas elektroninis dviratis, sukurtas ir instaliuotas interaktyvus maršrutas „Kelionė dviračiu po Pietų Latgalę ir Rytų Lietuvą“, virtualios realybės akiniai virtualiam keliavimui po Zarasų, Daugpilio, Utenos ir Preilių miestus, LEGO Mindstorms robotikos konstruktoriai.

Biblioteka išleido Zarasų krašto kūrėjų rinktinę „Ežerų šneka“. Bendradarbiaujant su Zarasų „Rotary“ klubu, klubo nariai iniciavo „Rotary“ klubo knygų lentynos atidarymą.

2020 m. koronaviruso (COVID-19) protrūkio ir nuotolinio darbo organizavimo metai. Net 72 renginiai ir parodos persikėlė į internetą. Prie viešosios bibliotekos susibūrė zarasiečių fotografų klubas „Ežerų žemė“.

2022 m. Lietuvos dailininkas, grafikas, knygų iliustratorius Arvydas Každailis sukūrė naują Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos logotipą. Oficialiai atidarytas visiškai atnaujintas Antazavės dvaras. Dvaro pirmame aukšte įkurta Antazavės dvaro biblioteka, kurioje talpinamas specializuotas literatūros fondas.

2023 metai… kurkime bibliotekos ateitį drauge!