Korupcijos prevencija

Atnaujinta 2023-01-03

Korupcijos prevencijos tikslas – siekti, kad valstybės ir savivaldybių įstaigų vykdoma veikla būtų nešališka ir skaidri.
Pasaulinė patirtis rodo, kad sutelkus pastangas būtent į korupcijos priežastis ir sąlygas korupcijai atsirasti bei kryptingai šalinant korupcijos atsiradimo rizikas, ilgainiui sukuriamas tvirtas pagrindas skaidrios ekonomikos plėtrai, didesnei viešųjų paslaugų teikimo kokybei, šalies socialinei gerovei.

Gyventojai pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pareigūnams apie korupcijos atvejus gali ne tik visą parą veikiančiais „karštosios linijos“ telefonais (8 5) 266 33 33 ir (8 5) 266 3379, taip pat el. paštu pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307, palikdami žinutę interneto tinklalapyje www.stt.lt arba atvykę į bet kurį STT padalinį. Besikreipiančiųjų pageidavimu, STT garantuoja jų anonimiškumą.

Naudokitės antikorupcinio švietimo el. mokymo platforma emokymai.stt.lt

LR Seimo nutarimas „Dėl 2022–2033 metų nacionalinės darbotvarkės korupcijos prevencijos klausimais patvirtinimo

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas (Suvestinė redakcija nuo 2024-01-01)

Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2023-2025 m. korupcijos prevencijos programa ir priemonių planas

Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T-215 patvirtinta Zarasų rajono savivaldybės 2019-2021 korupcijos prevencijos programa ir priemonių įgyvendinimo planas

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos informacija apie dovanas ir dovanojimą

Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas

Informacija viešųjų ir privačių interesų derinimo klausimais

Daugiau informacijos apie korupcijos prevenciją Zarasų rajone www.zarasai.lt/korupcijos prevencija

Lietuvos bibliotekininkų etikos kodeksas

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją, Zarasų viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Jolanta Lementauskienė.
Tel. 8 385  52801, pavaduotoja@zarasubiblioteka.lt

Pranešimų apie pažeidimus kanalas

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka (toliau – Biblioteka) siekdama užtikrinti savo veiklos skaidrumą ir viešumą, vykdo korupcijos prevenciją, kurios tikslas – užkirsti kelią korupcijai atsirasti ir plėtotis Bibliotekos veikloje, pašalinant veiksmų, procedūrų, kitų sričių spragas, dėl kurių gali susidaryti korupcijai palankios sąlygos.

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas įtvirtina galimybę teikti informaciją apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui, arba jį Bibliotekoje pažeidžiančius asmenis, kuriuos su Biblioteka sieja ar siejo tarnybos, darbo arba sutartiniai santykiai.

Pranešama apie šias veikas:

  1. Galimai rengiamą, vykdomą ar įvykdytą nusikalstamą veiką.
  2. Administracinį nusižengimą.
  3. Tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą.
  4. Profesinės etikos normų pažeidimą

Pranešimo teikimo būdai:

  1. El. paštu: direktore@zarasubiblioteka.lt
  2. Paštu: Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, D. Bukonto g. 20, Zarasai, 31132.

Pranešimai teikiami siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacija pateikta siekiant apginti asmeninius interesus nebus laikoma pranešimu. Pranešimus pateikusiems asmenims bus užtikrintas konfidencialumas bei galės būti taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimus laisvos formos pranešimu privalo nurodyti, kad pranešimas teikiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Pranešėjų apsaugos įstatymu. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018-11-14 nutarimo Nr. 1133 priedu.