Apie anuos nepamirštamus laikus

Apie anuos nepamirštamus laikus : Juozo Lukšos-Daumanto ir Nijolės Bražėnaitės susirašinėjimas / [sudarytoja Laima Vincė-Sruoginis]. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021. – 478, [1] p.

Lietuvos Respublikos Seimas 2021-uosius paskelbė Įuozo Lukšos-Daumanto (1921-1951) metais – šiemet jam būtų sukakę 100 metų. Juozas Lukša yra ir vienas šios knygos herojų, o ši laiškų knyga – tai gilios ir brandžios meilės istorija, kuri užsimezgė ir skleidėsi griaunančios dramatiškos epochos fone. Ši epocha nepakeitė ano meto herojų vertybinių apsisprendimų, nes jie jau anksčiau buvo padaryti neatšaukiami, bet ji pakeitė jų likimus.

Knygą rasite Mokslo šakų literatūros fonde

Parašykite komentarą