Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. rugsėjo 30 d.

Biudžeto vykdymo ataskaita 2022-09-30 d.

2022 M. BIUDŽETINIAIS METAIS NUMATOMŲ PIRKTI PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS REIKMĖMS REIKALINGŲ DARBŲ, PREKIŲ IR PASLAUGŲ PLANO PAPILDYMAS

IN MEMORIAM


Danutė Kiltinavičienė (1968-02-12 – 2022-09-10)

Danutę Kiltinavičienę pažinojo daugelis zarasiečių, Lietuvos bibliotekininkų bendruomenė.  Į Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos kolektyvą ji įsiliejo 1991 m.,  pradėdama dirbti Komplektavimo skyriaus vedėjos pareigose.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. birželio 30 d.

Biudžeto vykdymo ataskaita 2022-06-30 d.

2022 m. biudžetiniais metais numatomų pirkti perkančiosios organizacijos reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas

Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. kovo 31 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2021-12-31 d. (patikslintas)

Biudžeto vykdymo ataskaita 2022-03-31