Degučių biblioteka mini 75-erių metų jubiliejų

1948 m. Degučių kaime buvo įsteigta viešoji kaimo biblioteka. Bibliotekos patalpos buvo senose pašto rūmų patalpose, dviejuose nedideliuose kambarėliuose. Pradinį bibliotekos fondą sudarė 1456 egzemplioriai spaudinių. 1969 m. biblioteka buvo perkelta į Degučių apylinkės patalpas (dabar seniūnijos), kuriose biblioteka yra iki šiol. 1974 m. įvykus bibliotekos centralizacijai Degučių biblioteka tapo Zarasų rajono viešosios bibliotekos filialu.

2001 m. sudalyvavus kartu su Degučių bendruomene Atviros Lietuvos skelbtame konkurse, Degučių bibliotekoje buvo įrengta pirmoji kompiuterizuota vieta vartotojams, įsigyta naujų knygų ir kompiuterinių žaidimų. 2008 m. iš projekto „Viešųjų interneto prieigos taškų tinklo plėtra“ gauti penki kompiuteriai, daugiafunkcinis kopijavimo aparatas, įrengta viešoji interneto prieiga. Teikiama nemokama prieiga prie interneto, yra bevielis internetas. Teikiamos mokamos paslaugos: spausdinimas, kopijavimas, skenavimas. 2009 m. įrengta kompiuterizuota darbo vieta darbuotojui. 2020 m. vykdant Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projektą „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu  atnaujintoje infrastruktūroje“ atnaujinta bibliotekos viešoji prieiga.

Biblioteka organizuoja vasaros skaitymo skatinimo programas, renginius Tarptautinei gimtosios kalbos dienai, Tarptautinei vaikų knygos dienai, Nacionalinei bibliotekų savaitei; Šiaurės šalių literatūros savaitei, organizuojamos laisvalaikio užimtumo popietės, viktorinos, spaudinių parodos atspindinčios respublikos, rajono, seniūnijos įvykius, žymių žmonių jubiliejams paminėti, supažindinti su literatūros naujienomis.

Bibliotekoje galima nemokamai gauti panaudai knygas ir žurnalus, enciklopedijomis, žinynais, žodynais, bibliografiniais leidiniais galima naudotis vietoje. Biblioteka kviečia žaisti stalo žaidimus, dalyvauti edukacinėse veiklose, gauti atsakymus į informacines užklausas ir konsultacijas kaip naudotis elektroniniu katalogu, kompiuteriais ir internetu, dalyvauti bibliotekos organizuojamuose renginiuose, apžiūrėti organizuojamas temines, rašytojų jubiliejams pažymėti skirtas literatūros parodas, meno mėgėjų, vaikų piešinių, darbelių ir panašias parodas.

Bibliotekos kraštotyros fonde kaupiama informacija apie Degučių kraštą ir žymius kraštiečius: dailininkus M. Šileikį, A. Rukštelę, A. Šeduikį, poetus F. Kiršą, D. Glemžaitę, bitininką Vyt. Kublicką, profesorių B. Dainį. Informaciją apie bibliotekoje esamus spaudinius galima rasti naudojantis elektroniniu katalogu, pasiekiamu Zarasų rajono viešosios bibliotekos interneto svetainėje www.zarasubiblioteka.lt.

Nuo 2018 metų bibliotekoje dirba vyresnioji bibliotekininkė Asta Gudelienė. Bendradarbiaujant su Zarasų kultūros centro renginių organizatore Degučiuose Skaidre Vanagaite organizuojami įdomūs, rašytojų kūrybą populiarinantys renginiai, vyksta literatūros skaitymai netradicinėse erdvėse, bendri renginiai su kaimyninėmis – Salako, Baibių bibliotekomis.

Parengė Asta Gudelienė,

Degučių bibliotekos vyresn. bibliotekininkė

Nuotraukos iš bibliotekos archyvo

Parašykite komentarą