Gamtinė žemdirbystė

Atsisakykite tradicinių ir nebūtinų žemės darbų, nešvaistykite daugiau energijos, negu gaunate naudos, ir pereikite prie natūralaus ūkininkavimo!

Gamtinė žemdirbystė nėra kokia nors nauja religija ar auksinių taisyklių rinkinys, tai netgi ne „žemės dirbimas“, o natūraliai vykstantys dirvodaros procesai. Darbą nudirba pati gamta.

Gamtinė žemdirbystė : [kaip ūkininkauti mažame sklype] : [tegyvuoja daržas be kasimo, laistymo ir trąšų!] / Saulius Jasionis. – Vilnius : Alma littera, 2023. – 269, [2] p.

https://ibiblioteka.lt/metis/publication/LIBIS000000345105?q=wcg53tzew

Knygą rasite Mokslo leidinių skaitykloje, III a.

Parašykite komentarą