„Knyga kitaip“ Zarasų viešojoje bibliotekoje

Kad neprarastume savo identiteto labai svarbu žinoti senosios mūsų kultūros vertybes. Todėl Lietuvos Respublikos Seimui 2021-uosius metus paskelbus mokslininkės archeologės, antropologės, archeomitologijos pradininkės Marijos Gimbutienės, baltų kultūros tyrinėtojos metais Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka Lietuvos kultūros tarybai teikė projektą „Knyga kitaip arba kitokių knygų formatuose baltų etninės kultūros ženklai“ ir gavo jo veiklų įgyvendinimui dalinį finansavimą. Projekto kūrybinėmis ir sceninėmis veiklomis buvo siekiama suteikti galimybę Utenos regiono įvairių socialinių grupių vaikams ir jaunuoliams susipažinti su etnine kultūra. Paskatinti jų meninę saviraišką, pilietiškumą, skaitymo įgūdžius, kurti informacinę visuomenę. Edukacijų metu pasitelkus profesionalius kūrėjus sukurti keramikos, medžio ir veltines knygas. Plėsti bibliotekos paslaugas vartotojams.


Netradicinės veiklos birželio-rugpjūčio mėnesiais vyko Antalieptėje, Imbrade, Stelmužėje, Antazavėje, Zarasuose, projekto partnerių – Visagino ir Molėtų viešosiose bibliotekose, Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje.

Birželio pradžioje sušvelnėjus karantinui Antalieptės bibliotekoje vyko kūrybinės dirbtuvės „Medinėje knygoje baltų ženklai“. Jas vedė tautodailininkas medžio drožėjas Zenonas Striška. Visą savaitę būrelis vaikų, susidomėjusių drožyba rinkdavosi į vykstančius užsiėmimus. Veikla buvo nekasdieniška ir įdomi, įtraukianti ir reikalaujanti susikaupimo bei kruopštumo. Dalyviai turėjo galimybę susipažinti su baltų simboliais ir ženklais, sužinoti jų reikšmes, žymėjimą, išsiaiškinti kur jie buvo naudojami seniau ir dabar. Kruopštaus darbo rezultatas – medinė knyga „Baltų ženklai“.

Baigiantis mokslo metams jaunuoliai Zarasų, Visagino ir Molėtų viešosiose bibliotekose, Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse „Paukščiai senuosiuose lietuvių tikėjimuose ir mene“. Dalyviai klausėsi dailininkės grafikės Rasos Vasilevičiūtės pasakojimų apie lietuvių sukurtas mitines sakmes, paremtas tikėjimu, kad greta realių gamtos reiškinių egzistuoja antgamtinės jėgos ir būtybės, su tuo susijusias apeigas. Atlikdami kūrybines užduotis išsirinktus meno kūrinius pavaizdavo piešdami ir taikydami monotipiją.

Viena iš netradicinių organizuotų veiklų buvo veltinės knygos su baltiškais ženklais kūrimas Imbrado seniūnijoje. Kūrybines dirbtuves „Vilnonės svajonės“ vaikams ir jaunuoliams vedė dailininkė tekstilininkė, Lietuvos veltinio amatininkų gildijos narė Ramunė Sladkevičiūtė Dainienė. Dalyviai susipažino ne tik su baltiškais simboliais, bet ir su vilnos rūšimis, vėlimo technikomis, faktūromis. Taikydami šlapiąjį vėlimo būdą kiekvienas dalyvis suvėlė po vieną knygos lapą puoštą pasirinktais ženklais. Dailininkė Ramunė Sladkevičiūtė Dainienė iš nuostabių kūrinių suformavo knygą „Baltiški ženklai“.

Zarasų viešosios bibliotekos jauniesiems lankytojams buvo organizuotos kūrybinės keramikos dirbtuvės „Knyga kitaip arba molyje etno ženklai“. Birželio-liepos mėnesiais vykusias veiklas Zarasų krašto muziejaus Amatų centre Antazavės dvare vedė dailininkas keramikas Romualdas Pučekas. Pirmojo užsiėmimo metu dalyviai sužinojo apie busimą veiklą, prisirinko augalų. Minkydami ir kočiodami molį suformavo knygos lapus. Komponavo augalus įspausdami juos molyje. Mediniais ir metaliniais įrankiais raižė įspūdžius ir savo vardus. Antrojo užsiėmimo metu jau išdegtus darbus padengė glazūra ir vėl paliko išdegti elektrinėje krosnyje. Džiaugėsi pasigamintomis autorinėmis knygomis.

Kaip mūsų protėviai mitologiškai suprasdavo pasaulį paaugliai sužinojo liepos 20-21 dienomis dalyvaudami kūrybinėse dirbtuvėse „Baltų sakmės atgyja“. Dirbtuvių vadovė, aktorė Kristina Mauruševičiūtė supažindino su balso, atminties ir reakcijos lavinimo pratimais, scenos ir kūno kalba, improvizacija, vaidyba. Vaikai skaitė sakmių tekstus keisdami emocijas, kūrė unikalius garsinius fonus daiktais – lazdelėmis, akmenukais. Susipažinę su įvairiais pratimais ir juos išbandę pasitelkę improvizaciją, dramos ir objektų teatrą inscenizavo mitologines sakmes apie ugnį, akmenis susijusias su Zarasų krašto vietovėmis ir taikydami skirtingus teatro žanrus vaidino.

Rugpjūčio 27–28 dienomis vyko plenero „Medinis dangus“ kūrybinės veiklos Zarasų viešojoje bibliotekoje ir Zarasų krašto muziejaus Stelmužės bažnytinio meno muziejuje. Kūrybines dirbtuves vedė „Knygų šalies“ menininkai – dailininkė Sigutė Chlebinskaitė, grafikė Rasa Vasilevičiūtė, kaligrafas Linas Spurga, etnologe Gražina Kadžytė ir aktorė Jūratė Vilūnaitė. Veiklos prasidėjo etnologės Gražinos Kadžytės pasakojimu kaip tautosakinėje literatūroje pavaizduoti Rojaus, Pasaulio, Gyvybės ir kitokie medžiai ir ką jie simbolizuoja. Stelmužės bažnytinio meno muziejuje, kalbėjimo meno pratybose „Anykščių šilelis“ – balsas, žodis ir medis“ iš aktorės, kalbėjimo meno žinovės Jūratės Vilūnaitės projekto dalyviai sužinojo kokie organai dirba naudojant kalbą. Mokėsi juos valdyti skaitydami tekstą. Grafikės Rasos Vasilevičiūtės pakviesti apžiūrėjo muziejaus interjerą, medžio kūrinius ir piešė juos. Antrąją dieną tušu piešė bambuką, susipažino su gražiausiomis pasaulio knygomis apie medžius. Su menininke Sigute Chlebinskaite kūrė „Autorines knygas dėžutėje“. Dailininkas kaligrafas Linas Spurga supažindino su kaligrafija ir mediniais kaligrafijos instrumentais, pakvietė juos išbandyti. Po vieniems lengvų, kitiems sunkesnių pratybų ir bendro darbo kaligrafijos instrumentais buvo sukurta leporello knyga „Miško skliautas“.

Rugsėjo-spalio mėnesiais vyko projekto dalyvių sukurtų knygų ekspozicijos. Jas aplankė moksleiviai ir suaugusieji bibliotekos lankytojai.

KNYGA DĖŽUTĖJE

MOLYJE ETNO ŽENKLAI

PAUKŠČIAI SENUOSIUOSE LIETUVIŲ TIKĖJIMUOSE IR MENE. MONOTIPIJA

Projekto rėmėjai: Lietuvos kultūros taryba, Zarasų rajono savivaldybė

Parašykite komentarą