Ko mums šiandien trūksta?

Ko mums šiandien trūksta? : Povilo Višinskio publicistika / [sudarė, įvadinį straipsnį ir komentarus parašė Dalia Jakaitė]. – Šiauliai : Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, [2020]. – 413, [1] p.

Šios knygos šaltinis – periodinėje spaudoje ir atskiromis brošiūromis pasirodžiusi Povilo Višinskio publicistika, sudaranti didžiąją šios asmenybės palikimo dalį. Rinktinę sudaro per 160 tekstų.
1894–1906 m. skelbti straipsniai rašyti jaunam žmogui – ir ne tik todėl, kad nemažai vietos skiriama būtent jaunuomenei, jos švietimo, socialinėms ir kitoms problemoms išsakyti bei spręsti.

Leisdami pažinti to meto epochą, Višinskio straipsniai gali būti puikus pretekstas klausti, ko mums trūksta šiandien, o vienas iš atsakymų pagal Višinskį – savo laikui adekvataus, sąmoningo, nuolat stiprinamo rūpinimosi savo tauta, jos kalba, krašto ateitimi.

Knygą rasite arba galėsite rezervuoti skaitytojų aptarnavimo skyriuje.

Parašykite komentarą