Kurčiųjų respublika

Veiksmas prasideda politinių neramumų purtomoje okupuotoje teritorijoje. Nors vyksmo vieta ir laikas neaiškūs, šiuose šiurpiuose įvykiuose atpažįstame save ir savo laikmetį. Stulbinanti poetinė alegorija vystoma epizodiškai, o jos naratyvą išprovokuoja tragiška įžanginė scena: protestą nutraukti bandantis kareivis nušauna mažą kurčią berniuką, ir nuo šūvio apkursta visas miestas. Įsiviešpatavus tylai po žiauraus karinio susidorojimo, piliečiai imasi koordinuoti nepaklusnumo veiksmus per gestų kalbą, kurios ženklais iliustruota ši knyga.

„Kurčiųjų respublika“ – tai meilės istorija, elegija ir atkaklus klausimas, mūsų laikmečio žiaurumų akivaizdoje aidintis kaip perspėjimas ir išraiškinga abejonė kolektyvinės tylos verte. „Kurtieji netiki tyla. Tyla – girdinčiųjų išradimas.“

Kurčiųjų respublika : [eilėraščiai] / Ilya Kaminsky. – [Vilnius] : Bazilisko ambasada, [2023]. – 91, [1] p.

https://ibiblioteka.lt/metis/publication/LIBIS000000453763?q=l6q7gxjyh

Knygą rasite Skaitytojų aptarnavimo skyriuje.

Parašykite komentarą