Lietuvio kaimynai: draugai ar priešai? Kalbinė vaizdinių analizė

Kolektyvinėje monografijoje „Lietuvio kaimynai: draugai ar priešai? Kalbinė vaizdinių analizė“ nagrinėjami kaimyno, draugo, priešo, latvio, baltarusio / gudo, lenko, ruso ir vokiečio vaizdiniai kalboje. Knygoje, derinant struktūrinį požiūrį į reikšmę su kognityviniu ir remiantis trimis šaltiniais – Lietuvių kalbos žodynu, Moderniosios tapatybės ideologinio naratyvo tekstynu ir Dabartinės lietuvių kalbos tekstynu, – siekiama parodyti žodžių reikšmių poslinkius ir atsakyti į klausimą, kaip kintant istorinėms, politinėms, ekonominėms, kultūrinėms ir kt. aplinkybėms keičiasi lietuvio požiūris ir santykis su kitu (kaimynu, draugu, priešu, latviu, baltarusiu / gudu, lenku, rusu, vokiečiu), kaip tą kitimą atspindi skirtingų laikotarpių diskursas.

Lietuvio kaimynai: draugai ar priešai? : kalbinė vaizdinių analizė : kolektyvinė monografija / Loreta Vaičiulytė-Semėnienė, Veslava Čižik-Prokaševa, Aurelija Gritėnienė, Danutė Liutkevičienė, Anželika Gaidienė. – Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2022. – 627, [1] p.

https://ibiblioteka.lt/metis/publication/LIBIS000000314669?q=8ych81wym

Knygą rasite Mokslo leidinių skaitykloje, III a.

Parašykite komentarą