Lietuvos šviesuoliui Simonui Daukantui – 230

Skaitytojų aptarnavimo Mokslo šakų skyriuje yra parengta spaudinių paroda, skirta Simono Daukanto 230 – osioms gimimo metinėms paminėti.

Simonas Daukantas gimė. 1793 m. spalio 23d. Kalviuose, dabartinis Skuodo rajonas, laisvųjų valstiečių šeimoje.1822 metais baigė Vilniaus universitetą, bet dėl filomatų-filaretų bylų teisių magistro diplomą gavo tik 1825 metais. Po to iškart išvyko į Rygą, kur tarnavo Rygos generalgubernatoriaus kanceliarijoje.

Nuo 1835 m. Senato valdininkas Sankt Peterburge, didesnę tarnybos dalį dirbęs už Lietuvos Metriką atsakingame Senato padalinyje. Simono Daukanto ir jo bendražygių pastangomis iš carinės valdžios 1841m. gautas leidimas steigti lietuviškas parapijines mokyklas Lietuvoje. Šis leidimas legalizavo jau veikiančias mokyklas ir leido plėsti jų tinklą.

Simono Daukanto visuomeninės-politinės pažiūros atsispindi jo istoriniuose ir populiariuose veikaluose (visi jie rašyti lietuvių kalba). Dirbdamas mokslinį ir kultūrinį darbą svarbiausiu savo uždaviniu laikė ieškoti lietuvių tautos istorijos šaltinių, juos tyrinėti ir rašyti knygas savo tautai, ją šviesti ir kelti jos savigarbą, savo vertės suvokimą. S. Daukantas buvo vienas iš žemaičių lietuviškojo sąjūdžio siekusio sukurti kultūrinius pamatus moderniai lietuvių tautai.

Kita svarbi S. Daukanto nuosekliai vystyta idėja buvo valstiečių įtraukimas į tautos sampratą, savo raštuose tvirtino, kad valstiečiams būtina suteikti asmens laisvę, panaikinus jų baudžiavinę priklausomybę.

Mirė 1864 gruodžio 6 d. Papilėje dabartinis Akmenės rajonas.

Parengė Lidija Kiseliova,

Zarasų viešosios bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė

Nuotr. I. Dumbravienės

Parašykite komentarą