Sveikinimas Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga

Švenčiame ypatingą ir svarbų įvykį mūsų tautai – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Tai diena, kai prisimename mūsų didžiųjų protėvių drąsą, nepriklausomybės siekimą ir bendrą tikslą – sukurti laisvą ir stiprią Lietuvą. Kviečiame kiekvieną iš mūsų atminti ir vertinti mūsų šalies istoriją, suprasti, kokia didelė atsakomybė tenka kiekvienam piliečiui ją puoselėjant ir stiprinant. Gražių ir šiltų šventinių akimirkų, sveikatos ir klestėjimo mūsų brangiai Lietuvai!

1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Taryba priėmė nutarimą, skelbiantį Lietuvą nepriklausoma valstybe. Šis nutarimas dar vadinamas Lietuvos nepriklausomybės aktu. Vasario 16-osios akto tekstą rengė Jonas Vileišis, Petras Klimas, Mykolas Biržiška, Steponas Kairys, o pasirašė 20 tarybos narių. Šis aktas yra vienas iš svarbiausių moderniosios Lietuvos valstybės dokumentų, pelnytai vadinamas kertiniu XX  amžiaus mūsų valstybės dokumentu. Istorijos požiūriu Vasario 16 d. Aktas prikėlė lietuvių tautą valstybiniam gyvenimui. Juo buvo atkurta daugiau kaip 120 metų neegzistavusi Lietuvos valstybė. Vasario 16-osios aktas atkurtas 1990 m. kovo 11 d. Istorinis įvykis Lietuvai – 2017 m. kovo 29 dieną Vokietijos diplomatiniame archyve Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) profesorius Liudas Mažylis rado Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto originalą lietuvių kalba. Apie tai plačiai rašoma tų metų periodinėje spaudoje. Profesorius Akto kopiją padovanojo ir Zarasų viešąjai bibliotekai.

Viešojoje bibliotekoje parengta paroda „Tautos ir valstybės simbolio šventė“. R. Klimavičiaus knygoje „Neįminta XX amžiaus Lietuvos istorijos mįslė : Vasario 16-osios akto pėdsakais“ išsamiai ir nuosekliai aprašoma visa istorija, susijusi su Vasario 16-osios akto paskelbimu. Parodoje eksponuojamas straipsnių ir dokumentų rinkinys „Vasario 16-oji-Lietuvos valstybės atkūrimo diena“. Čia rasite 1918 m. vasario 16 d .Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų nuotraukų ir jų biografijų rinkinį, albumą „Baltijos kelias“. Dokumentinių nuotraukų katalogas „Viena Lietuva – dvi Nepriklausomybės“ leidžia palyginti du istorinius laikotarpius tarpukarį ir dabartinį gyvenimą. Atminimą saugančios senosios ir dabartinės nuotraukos teikia galimybę analizuoti, pažinti ar tiesiog pamąstyti, iš kur ir į kur einame… Kaip tauta ir valstybė. Šias ir daug kitų knygų apie Lietuvos valstybės atkūrimą rasite abonemente mokslo šakų skyriuje.

Parengė Inesa Dumbravienė ir Aldona Kazlauskienė

Nuotr. I. Dumbravienės

Parašykite komentarą