Vadovėlių paroda Antazavės dvaro bibliotekoje

2024 metų sausio 10 dieną Antazavės dvaro bibliotekoje pradėjo veikti paroda ,,XX a. I pusės vadovėliai” iš Zarasų viešosios bibliotekos fondų.

1904 m. Rusijos imperijoje panaikinus lietuviškos spaudos draudimą, pradėti leisti vadovėliai lietuviškoms mokykloms. Vadovėlių leidyba suklestėjo tarpukaryje (1918 – 1940 m.). 1922 m. nustatytas privalomas nemokamas keturmetis pradinis mokslas. 1926 m. buvo 2360 pradinių mokyklų, 65 progimnazijos, 46 gimnazijos. 1922 m. įkurtas Lietuvos universitetas Kaune, kūrėsi kitos aukštosios mokyklos.

Vien pradinėms ir vidurinėms mokykloms 1925-1935 m. išleista apie 350 vadovėlių. Daug žinomų mokslininkų ir visuomenės veikėjų tapo vadovėlių autoriais (J. Jablonskis, Maironis, V. Daugirdaitė-Sruogienė, G. Petkevičaitė-Bitė, P. Mašiotas, A. Klimas, M. Biržiška, A. Šapoka, T. Ivanauskas ir kiti).

1940 m. Lietuvą okupavo Sovietų Sąjunga, pradėti leisti ideologizuoti sovietiniai vadovėliai. Dauguma senųjų tarpukario vadovėlių buvo sunaikinti ar atsidūrė bibliotekų specfonduose.

Ekspozicijoje pateikiama virš 40 lietuvių kalbos, matematikos, istorijos, geografijos, biologijos, tikybos ir kitų mokslų senųjų vadovėlių. Dauguma vadovėlių tarpukario laikotarpio, yra ir senesnių XIX a. pab. – XX a. pradžios vadovėlių.

Parengė Darius Tvardauskas,

Antazavės dvaro bibliotekos vyr. bibliotekininkas

Nuotr. autoriaus

Parašykite komentarą