ZARASŲ VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2023 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PAKEITIMAS

ZARASŲ VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2023 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PAKEITIMAS

Biudžeto vykdymo ataskaita 2022-12-31

ZARASŲ VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2023 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

2022 M. BIUDŽETINIAIS METAIS NUMATOMŲ PIRKTI PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS REIKMĖMS REIKALINGŲ DARBŲ, PREKIŲ IR PASLAUGŲ PLANO PAPILDYMAS IR PATIKSLINIMAS

Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. rugsėjo 30 d.

2022 M. BIUDŽETINIAIS METAIS NUMATOMŲ PIRKTI PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS REIKMĖMS REIKALINGŲ DARBŲ, PREKIŲ IR PASLAUGŲ PLANO PAPILDYMAS IR PATIKSLINIMAS

Biudžeto vykdymo ataskaita 2022-09-30 d.

2022 M. BIUDŽETINIAIS METAIS NUMATOMŲ PIRKTI PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS REIKMĖMS REIKALINGŲ DARBŲ, PREKIŲ IR PASLAUGŲ PLANO PAPILDYMAS

Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. birželio 30 d.