2022 M. BIUDŽETINIAIS METAIS NUMATOMŲ PIRKTI PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS REIKMĖMS REIKALINGŲ DARBŲ, PREKIŲ IR PASLAUGŲ PLANO PAPILDYMAS IR PATIKSLINIMAS

Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. rugsėjo 30 d.

2022 M. BIUDŽETINIAIS METAIS NUMATOMŲ PIRKTI PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS REIKMĖMS REIKALINGŲ DARBŲ, PREKIŲ IR PASLAUGŲ PLANO PAPILDYMAS IR PATIKSLINIMAS

Biudžeto vykdymo ataskaita 2022-09-30 d.

2022 M. BIUDŽETINIAIS METAIS NUMATOMŲ PIRKTI PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS REIKMĖMS REIKALINGŲ DARBŲ, PREKIŲ IR PASLAUGŲ PLANO PAPILDYMAS

Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. birželio 30 d.

Biudžeto vykdymo ataskaita 2022-06-30 d.

2022 m. biudžetiniais metais numatomų pirkti perkančiosios organizacijos reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas

Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. kovo 31 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2021-12-31 d. (patikslintas)