Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. kovo 31 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. gruodžio 31 d.

Biudžeto vykdymo ataskaita 2020 m. I ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaita 2019 m. IV ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. rugsėjo 30 d.

Biudžeto vykdymo ataskaita 2019 m. III ketv.

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2020 M. NUMATOMŲ VYKDYTI PREKIŲ IR PASLAUGŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SUVESTINĖS PAPILDYMAS

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2020 M. NUMATOMŲ VYKDYTI PREKIŲ IR PASLAUGŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SUVESTINĖS PAPILDYMAS

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2020 M. NUMATOMŲ VYKDYTI PREKIŲ IR PASLAUGŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SUVESTINĖS PAPILDYMAS

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2020 M. NUMATOMŲ VYKDYTI PREKIŲ IR PASLAUGŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SUVESTINĖ