Darbo stebėjimo vizitas, vykdant Panevėžio regiono viešųjų bibliotekų „Erasmus+“ programos akreditacijos projektą Ispanijoje

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės – Bitės viešoji biblioteka vykdant Panevėžio regiono viešųjų bibliotekų „Erasmus+“ programos akreditacijos projektą organizavo darbo stebėjimo vizitą į Ispanijos Alcala de Henares miesto CEPA Don Juan į suaugusiųjų švietimo centrą ir bibliotekas.

Išvykos metu domėjomės Suaugusiųjų švietimo centre ir bibliotekose vykdomomis kultūrinių, socialinių, skaitmeninių kompetencijų ugdymo programomis gyventojams, tarpkultūriniu ir informaciniu migrantų švietimu bibliotekose ir kitose suaugusiųjų švietimo įstaigose, suaugusių lankytojų tikslinių grupių pritraukimo į bibliotekas ir įtraukimo į neformaliojo suaugusiųjų švietimo procesą metodais.

Cardinal Cisneros yra didžiausia viešoji biblioteka Alcala de Henares mieste. Naujai pastatyta buvusio pranciškonų vienuolyno vietoje, moderniai įrengta biblioteka, yra mediateka, archyvas. Dokumentų fondas įvairiomis kalbomis: lenkų, anglų, prancūzų, rusų. Alcala de Henares prieš kelis metus buvo didžiausia lenkų bendruomenė, šiuo metu daugėja rumunų, bulgarų. Bibliotekoje yra kolekcija knygų, skirta žmonėms su regėjimo negalia.

Aptarnauja visų grupių skaitytojus, galioja vieningas skaitytojo bilietas visose Madrido regiono bibliotekose. Šioje bibliotekoje yra atskiros erdvės rengti mokslinius darbus, aukštųjų mokyklų studentams ruoštis paskaitoms, rengti kursinius darbus, moksleiviams – pamokoms, kontroliniams darbams. Galima naudotis multimedia, išsinuomoti kompiuterį, naudotis e-knygų platforma, garsinės knygos CD formatu taip pat laisvai skolinamos, arba atsisiunčiamos iš audio knygų platformos.

Bibliotekos lankytojams organizuojami suaugusiųjų knygų klubo užsiėmimai, klubo nariai susitinka vieną kartą per mėnesį. Buvo vykdomas projektas su įvairių kultūrų bendruomenėmis – ispanų kalbos mokymai ne ispanams. Vaikams vyksta istorijų pasakojimo balsu užsiėmimai. Organizuojamos tam tikros dienos, kurių metu populiarinama literatūra: vaikų knygos diena, mugės diena; rengiami poezijos rašymo konkursai suaugusiems, konkursų metu sukurta poezija saugoma ir publikuojama. Steigiami savivaldybės prizai įvairių sričių atstovams – dailininkams, teatro atstovams, literatams ir pan.

Suaugusiųjų švietimo centro CEPA Don Juan I suaugusiųjų švietimo centras ir biblioteka

Didžiausias tokio tipo suaugusiųjų švietimo centras Madrido regione. Centre mokosi 800 studentų, dirba 21 dėstytojas. Platus ugdymo programų spektras: pagrindinis ugdymas, ispanų kalba užsieniečiams, administracinių paslaugų kursas studentams su negalia, informacinis raštingumas ir kt. Dirba visomis savaitės dienomis išskyrus ketvirtadienius. Mokyklos biblioteka – ne tik vieta knygų skolinimuisi ir jų skaitymui, bet ir namų užduočių parengimui, studentų susitikimams su dėstytojais, projektų ir pristatymų rengimui. Čia dėstytojai gali vesti ir užsiėmimus studentų grupėms. Bibliotekai skirta 3 kambariai. Projektas „Skaitykime bibliotekoje“ kviečia centro studentus 3 valandas skaityti bibliotekoje, vėliau daro prezentacijas, aptarimus. Veikia knygų klubas, rašytojus, kitais žymiais kūrėjais. Dėstytojai privalomai rekomenduoja knygas studentams, tai įtakoją knygų fondo komplektavimo plėtrą.

Siekiant skatinti skaitymą, sumaniai viešinamas bibliotekos fondas – populiarinant tam tikrą literatūros žanrą, ypatingai tai siejama su renginiais skirtais kalendorinėms šventėms populiarinant literatūrą, gaminant atributus šventėms. Rašytojų jubiliejų proga populiarinami reklaminiai lapai su parengtais knygų viršelių ar QR kodų kopijų koliažais, kūrinių ištraukomis. Fondą viešinti padeda su literatūriniais personažais arba pačiais rašytojais susiję kostiumai, kuriuos bibliotekininkė naudoja užsiėmimų metu. Poezija populiarinama per dainuojamąją poeziją. Įsteigta Servanteso premija, populiarinama rašytojų gavusių šią premiją kūrybą. Vyksta knygų aptarimai, bendri dėstytojų pietūs, kurių metu aptariamos perskaitytos knygos.

Maria Moliner viešoji biblioteka – mikrorajono biblioteka aptarnaujanti visų grupių vartotojus, teikianti tradicines bibliotekų paslaugas. Stengiamasi užmegzti glaudų ryšį su bendruomene, ypatingas dėmesys skiriamas vaikams. Skaitytojams pritraukti organizuojami renginiai literatūros populiarinimui – emocijų perteikimo, dramos užsiėmimai. Artėjant Kalėdoms vyko akcija – vaikų norų rašymas, gražiausi norai sudėti viešai. Vyksta skambinimo gitara pamokos, moko savanoriai.

Alcala de Henares Universitetas ir biblioteka. Universitetas įkurtas 16 a. Kardinolo Jimenez de Cisneros pirmas pasaulyje kaip universiteto miestelis. Universiteto biblioteka skirta universiteto bendruomenės studijoms, mokymui, moksliniams tyrimams ir tęstiniam mokymuisi. Miesto visuomenė taip pat gali skaityti, dirbti kompiuteriu, naudotis kitomis paslaugomis, išskyrus leidinių išdavimą į namus. Bibliotekoje yra daugiau nei 500 000 vienetų dokumentų, įvairiais formatais prieiga prie didelės virtualios kolekcijos, kurioje yra apie 150 000 elektroninių knygų, 32 000 elektroninių žurnalų, 98 duomenų bazės ir daugybė dokumentų, gautų atlikus mokslinę veiklą.

Bibliotekos vizija – teikti puikias, tvarias ir novatoriškas paslauga.

Bibliotekos darbuotojai pastebėjo, kad kuo daugiau žmonės naudojasi internetu ir nuotolinėmis paslaugomis, tuo biblioteka praranda daugiau skaitytojų. Kilo idėja universiteto biblioteką padaryti atviresnę visuomenei. Buvo paskelbtas kvietimas visuomenei teikti idėjas projektui „Piliečių laboratorija“. Šio projekto tikslas pasiekti, kad universitetas ir biblioteka būtų atviri ne tik universiteto bendruomenei, bet ir visiems piliečiams Buvo atrinktos 4 idėjos ir įgyvendinami projektai: komiksų fondo įkūrimas ir panauda dalyvaujant miestiečiams; projekto „Archifauna“ pagrindinis tikslas, kaip išsaugoti paukščius; projektas moterims imigrantėms; projektas, kuriame pagrindinis dėmesys skiriamas dviems kultūroms – pabėgėliams ir imigrantams iš Ukrainios ir Afganistano. Projektų grupės vykdė ispanų ir imigrantų apklausas apie tai, ką šios kultūros žino ir mano vienos apie kitas, ieškojo būdų, kaip palengvinti atvykusių į Ispaniją žmonių įsiliejimą į naują bendruomenę.

Madrido Eugenio Trias viešoji biblioteka pavadinta ispanų filosofo vardu, atidaryta 2013 m. ir yra toje pačioje vietoje, kur anksčiau buvo zoologijos sodas Madrido El Retiro parke. Bibliotekos aplinkos zona 2021 m. įtraukta į UNESCO paveldo sąrašą. 2013 m. pastatas pritaikytas bibliotekai, suderinus tradicijas ir modernumą įrengtas priestatas. Lankytojai gali mėgautis skaitymu stebėdami pastatą supančio parko vešlią augmeniją.

Susipažinome su šios bibliotekos vykdomomis veiklomis suaugusiųjų ir vaikų neformaliojo švietimo srityje. Socialinio projekto „Priartinti kultūras“ tikslinė grupė – migrantai, pabėgėliai, neįgalieji. Moteris iš bendruomenės ir migrantus pakvietė į bendrą renginį bendrauti, kad atvykusiems žmonėms būtų paprasčiau išmokti ispanų kalbos, kad jie mažiau jautųsi vieniši. Projektas su vaikų ligonine, pagalba vaikams sergantiems onkologinėmis ligomis. Bibliotekos paslaugos pritaikytos teikti jas ligoninėje ir nuotoliniu būdu.

Bibliotekoje kasdien vyksta renginiai, bibliotekai svarbus ryšys su bendruomenėmis. Daug muzikinių renginių, nes biblioteka bendrauja su muzikantais, nemokamai nuomoja jiems patalpas, muzikantai atsidėkodami surengia koncertą bibliotekos lankytojams. Mikrorajone 7-8 mokyklos su kuriomis bendradarbiauja. Aplinkoje daug gyvena rašytojų, bendradarbiaujama su rašytojais pristatomos jų knygos, bibliotekos lankytojai kviečiami skaityti ir aptarti knygas.

Buvo suorganizuota išvyka į San Lorenzo De El Escorial vienuolyną, tai vėlyvojo renesanso stiliaus architektūros ansamblis Ispanijoje, Sierra de Guadarramos kalno papėdėje, į šiaurės vakarus nuo Madrido. Pasaulio paveldo vertybė (nuo 1984). Ispanijos karalių buvusi rezidencija. 16 kiemų jungia ansamblio pastatus: Karaliaus rūmus, Augustinų vienuolyną su graikiškojo kryžiaus plano Šv. Lauryno bažnyčią, seminariją, panteoną, biblioteką. Yra rankraštynas, paveikslų galerija, ypač įspūdinga Karališkoji biblioteka.

Pakutinę vizito dieną Alcala de Henares suaugusiųjų švietimo centre CEPA Don Juan I bendravome su švietimo bendruomene, dalyvavome bendrose veiklose, diskusijose, dalinomės įspūdžiais.

Stanislova Bikulčiūtė

Zarasų rajono saviavldybės viešosios bibliotekos vyriausioji metodininkė

Nuotr. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės – Bitės viešosios bibliotekos

Parašykite komentarą