Dusetų bibliotekoje vyksta Kalėdinių atvirukų parodėlė

Tikriausiai nedaugelis susimąstytų, kad tarp žodžių Filokartija ir Kalėdos tikrai yra glaudus ryšys. Visuotinė lietuvių enciklopedija aiškina, kad filokartija – tai atvirukų rinkimas ir tyrinėjimas. Tikriausiai retas žinojo, kad pasaulyje (pagal populiarumą) – tai  yra trečias kolekcionavimo būdas (jį lenkia tik pinigų ir pašto ženklų rinkimas).

Ne vieną dešimtmetį Dusetų Švč. Trejybės kan. Stanislovas Krumpliauskas rinko sveikinimų atvirukus. Sukaupęs didžiulę kolekciją, prieš pusantrų metų juos padovanojo Dusetų Kazimiero Būgos bibliotekai.

Pavasarį, laukiant šv. Velykų, vyr. bibliotekininkė Elena Gaižiuvienė organizavo šaunią parodėlę, kurioje galima buvo apžiūrėti, pavartyti 700 Velykinių atvirukų – sveikinimų. Stebino ne tik atvirukų gausa: juose užfiksuoti įvairūs Velykų simboliai, labai skirtingi atvirukų pagaminimo būdai; čia galima buvo išvysti įvairių Lietuvos dvasininkų: kunigų, kanauninkų, vyskupų rašyseną, perskaityti kanauninkui S. Krumpliauskui skirtus linkėjimus. 

Dabar Dusetų Kazimiero Būgos bibliotekoje vėl puikuojasi atvirukai, skirti ŠV. KALĖDOMS. Žmonės, laukdami Kristaus gimimo šventės – šv. Kalėdų, laukimo nuotaiką vaizdavo įvairiais simboliais: prakartėle, mažyčiu kūdikėliu, angeliuku, sužibusia ryškia žvaigžde, taip pat eglute, žvakele. Kadangi sovietiniais metais religinėms šventėms skirtų atvirukų nebuvo galima įsigyti spaudos pardavimo vietose, knygynuose, jie buvo gaminami ir pardavinėjami slaptai. Neretai ir perfotografuojami, piešiami.

Šioje parodėlėje yra atvirukai – nuotraukos, rankų darbo atvirukai, atvirukai su įvairių bažnyčių vaizdais. Plevenanti Kalėdų dvasia net atvirukuose byloja: „Būkite tobuli, džiaukitės paguoda, būkite vienos minties, gyvenkite taikiai, ir meilės bei ramybės Dievas bus su jumis.“ 2 Kor 11

Giedrė Mičiūnienė

Foto autorės

Parašykite komentarą