Dvi naujos dovanotos knygos laukia savo skaitytojų!

Jūsų dėmesiui dvi puikios kunigo Justo Jasėno bibliotekai dovanotos knygos. Susipažinkite su arkivyskupo Gintaro Grušo knyga „Viešpats yra mano ganytojas“, 2021. Naujoje knygoje – arkivyskupo Gintaro Grušo mintys apie daugelį mums svarbių dalykų: apie valstybės laisvę, dalijimąsi viltimi, tiesos paieškas, tikėjimo dovaną, dovanojimo kultūrą ir t. t. „Viešpats kviečia mus atverti savo širdies duris – nebijokime tapti pažeidžiami, įsileiskime Jo galybę. Jis laukia, kol mes, palikę nuoskaudas ir įžeidimus, atitolinusius mus nuo Dievo ir Bažnyčios, atversime savo širdį gydančiai Dievo meilei. Jis laukia, kad ateitume pas Jį išpažinti savo nuodėmių ir priimti Jo gailestingąją meilę. Patyrę Jo gailestingumą, galėsime Jo žinią nešti pasauliui“ (arkivysk. G. Grušas).

Litvako Moišė Kulbakas pavardė daugeliui negirdėta. Susipažinkite su jo knyga „Mesijas, Efraimo sūnus“, 2021 (originalas, 1929). Pasak knygos vertėjo dr. Mindaugo Kvietkausko, tai savo forma pats moderniausias autoriaus romanas, išleistas Berlyne. Kūrinys kalba ne tik apie praeities litvakų gyvenimą, bet ir apie kai kurias ir šiandien aktualias problemas – pavyzdžiui, kelia skirtingų tapatybių ir religijų santykio problemą – religinės tolerancijos klausimą, ieško galimybių atrasti krikščionybės ir judaizmo dialogą.

Moišė Kulbakas gimė 1896 m. kovo 20 d. Smurgainyse (dab. Baltarusija). Augo religingoje šeimoje, puoselėjusioje judaistines tradicijas. Ir pradžių mokėsi valstybinėje žydų mokykloje, o vakarais lankydavo chederį. Vėliau mokslus gilino Švenčionių, Voložino ješivose. 1914 m. M. Kulbako tėvai persikėlė į Minską, o likęs Lietuvoje Moišė mokytojavo Kauno našlaičių prieglaudoje. M. Kulbakas pradėjo rašyti pirmuosius eilėraščius hebrajiškai, o vėliau jidiš kalba. Jis apsisprendė išvažiuoti į Minską, kur buvo likę jo tėvai. 1937 m. N. Ježovo represijų metu jis buvo suimtas ir sušaudytas Minske.

Kviečiame skaityti. Knygas rasite Mokslo šakų literatūros fonde.

Zarasų viešosios bibliotekos informacija

Parašykite komentarą