Gimtoji kalba – gyvastis tautos

Gražu yra matyti lietuvių būrelį, Kurie tarp svetimųjų vienybę užlaiko Ir suėję tėvynei aukoja žodelį… (Vincas Kudirka)

Skaitytojų aptarnavimo skyriaus Mokslo literatūros abonemente yra parengta spaudinių paroda skirta Tarptautinei gimtosios kalbos dienai.

Visų didžiausia tautos dovana yra kalba. Ji terodo jos kilmę, galybę ir senovės būdą. Taip apie tautą ir kalbą XIX amžiaus viduryje rašė Simonas Daukantas knygoje „Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių“.

Lietuviai nuo seno labai brangino savo kalbą, ji yra turtinga ir graži. Ir nors mūsų tauta pasaulio žemėlapyje atrodo visai mažytė, laikas jos neišdildė iš Lietuvos sūnų ir dukrų lūpų.

Tad mylėkime ir branginkime savo kalbą taip, kaip ją mylėjo ir brangino mūsų senoliai. Mokykime jos savo vaikus, net jei esame emigrantai, pasklidę po platųjį pasaulį. Tėvynės meilė atsispindi mūsų darbuose, bet labiausiai-mūsų kalboje.

Parengė Lidija Kiseliova

Zarasų viešosios bibliotekos vyresn. bibliotekininkė

Nuotr. Inesos Dumbravienės

Parašykite komentarą