Knygos „Aš prašau duonos“ sutiktuvės Dusetų K. Būgos bibliotekoje

Dusetų K. Būgos bibliotekoje lapkričio 26 d. Rasa Katiliūtė Bačiulienė pristatė savo sudarytą dėdės tremtinio Algimanto Katiliaus knygą „Aš prašau duonos“ ir vedė edukacines dirbtuves K. Būgos gimnazijos vyresnių klasių moksleiviams. Paaugliai su malonumu dalyvavo viktorinoje, kurios metu sužinojo daug naujų dalykų apie tremtį ir tremtinius.    

„Aš prašau duonos“ – tai autentiški keturiolikmečio paauglio dienoraščiai, rašyti  tremtyje, Sibire. Tai unikali knyga, kurioje atsiskleidžia kaip iš keturiolikmečio svajotojo, nuotykių ištroškusio paauglio gyvenimo sunkumai tremtyje, darbas, nepritekliai, neįtikėčiausi nutikimai kalėjimuose ir lageryje tarp    tikrų nusikaltėlių subrandina aštuoniolikmetį beveik suaugusį vyrą.

Ši knyga turėtų sudominti paauglius, nes tai bendraamžio lūpomis papasakota nuotykių kupina istorija: vagystė, įkalinimas, pabėgimas iš tremties, pavojinga kelionė besislapstant atgal į Lietuvą.

Leidinys unikalus keliais atžvilgiais: paauglio dienoraštyje kruopščiai aprašyta sibiriečių buitis bei papročiai. Keturiolikmečiui dėl vagystės tenka stoti prieš teismą ir beveik porą metų praleisti įvairiose SSRS įkalinimo įstaigose ir nepilnamečių kolonijose ir galiausiai pabėgus iš Sibiro darganotą lapkričio dieną sugrįžti į Uteną ir toliau tęsti mokslus Utenos gimnazijoje. Tai nepaprastas liudijimas apie istorines to meto realijas.

Algimantas Katilius (sudarytoja Rasa Katiliūtė) „Aš prašau duonos“, išleido VšĮ „Pamėginčius“, 2021

Parašykite komentarą