Kunigo, poeto, Lietuvos rašytojų sąjungos nario Justo Jasėno dovanos

Zarasų viešosios bibliotekos skaitytojus poetas, kunigas Justas Jasėnas jau antri metai lepina dovanomis – išskirtinėmis, retesnėmis knygomis. Džiaugdamiesi, kad Zarasų Felikso Jakubausko literatūrinės premijos laureatas Justas Jasėnas 2022 m. birželio 27 dieną buvo priimtas į Lietuvos Rašytojų sąjungą, sveikiname mūsų talentingą bičiulį ! Ši gražų įvykį lydi ir kiti reikšmingi jubiliejai. Siūlome susipažinti su straipsniu  „Pasižvalgymai po Justo Esaties stotis“ Ir kviečiame susipažinti su naujai dovanotomis knygomis.  

Šiluma padvelkia naujutėlė vyskupo Jono Kaunecko atsiminimų knyga „Prieš visus vėjus“ (2022 m.), dedikuota Zarasų bibliotekai „Laiminu ir meldžiu Dievo palaimos Jūsų gyvenimui“. Knygoje pasakojama Vyskupo gyvenimo istorija – kaip jis tapo kunigu, vėliau Bažnyčios hierarchu. Knyga iliustruota daugybe dokumentinių nuotraukų, kurios sušildo ir paryškina tekstą.  

Dailininkės Birutės Žilytės pavardę žino daugelis. Jos meno albumas „Paslaptingas būties švytėjimas“ supažindina su Žilytės kūryba, gausu dokumentinių nuotraukų. Tarp ryškiaspalvių kūrinių reprodukcijų –pačios dailininkės samprotavimai apie kūrybą, labai šviesūs fragmentiški vaikystės atsiminimai. Skelbiamos publikuotų straipsnių ištraukos, išsami gyvenimo chronologija, parodų ir iliustracijų sąrašai. Garbingo amžiaus dailininkė albume paliko įrašą Zarasų bibliotekos skaitytojams.

Nuostabaus grožio Grasildos Reinys knyga „Adelė Dirsytė“, kurioje iliustracijas sukūrė dailininkė  Ona Čigriejūtė,  pasakoja apie stiprios dvasios, mylėjusią Lietuvą asmenybę Adelę, kurios kankinystėje paruošta maldaknygė tapo labiausiai paplitusia lietuviška knyga.

Nuotraukų albumas „Popiežiaus Pranciškaus vizitas Lietuvoje“ primena Popiežiaus Pranciškaus vizito, įvykusio 2018 m. rugsėjo 22–23 dienomis,  malonias susitikimo su pontifiku akimirkas.

Šias ir kitas išskirtines knygas: Česlovo Milošo „31 eilėraštį“, išverstą Tomo Venclovos, meno albumus „Lietuva Kazio Lukšio fotografijose“, „Tylos gausmas: žydų gyvenimo pėdsakai Lietuvoje“ rasite bibliotekoje.

Parašykite komentarą