Lietuvių operos klasikas. Kompozitoriaus Vytauto Klovos 95-osioms gimimo metinėms

Kompozitorius Vytautas Klova gimė 1926 metais sausio 31 d. Tirkšliuose, Mažeikių rajone. Kompozitorius mokėsi Kauno konservatorijoje prof. Juozo Gruodžio kompozicijos klasėje, vėliau prof. Antano Račiūno kompozicijos klasėje. Dar studijuodamas pradėjo pedagoginį darbą Juozo Gruodžio muzikos mokykloje, 1954-1994 m. dėstė muzikos teorijos disciplinas Lietuvos muzikos akademijoje. 1982 m. jam suteiktas profesoriaus laipsnis

. Parašė pirmąjį lietuvišką polifonijos vadovėlį (I d. – 1966, II d. – 1985). Už kūrybą apdovanotas Valstybinėmis premijomis. Jau pirmuosiuose kūriniuose išryškėja lyrizmas, melodingumas, sąsajos su liaudies dainų intonacijomis.
Vytautas Klova sukūrė pjesių, koncertų fortepijonui ir kitiems instrumentams, nemažai sukūrė ir dainų chorams taip pat ir solo, parašė šešias operas, kuriomis reikšmingai praturtino tautinės operos raidą. Tai operos „Pilėnai“, „Vaiva“, „Duktė“, „Du kalavijai“, „Amerikoniškoji tragedija“‘ , „Ave, vita“. MIrė 2009 m. gruodžio 10 d. Vilniuje.
Vytauto Klovos opera „Pilėnai“ yra viena populiariųjų lietuvių operų. Ją kompozitorius sukūrė būdamas visai jaunas, ką tik baigęs kompozicijos mokslus. „Pilėnuose“ apdainuojama senovės lietuvių kova su kryžiuočiais, pasiryžimas geriau mirti, negu tapti belaisviais ir vergais. Stipri muzikinė dramaturgija scenoje įgauna stiprią jėgą ir didingumą, sužadina patriotinius klausytojų jausmus. Operoje gausu gražių arijų, chorų, ansamblių ir orkestrinių intarpų.
„Pilėnai” yra vienintelė lietuviška opera, nuo pat premjeros 1956 liepos mėn. 1 dieną, įsitvirtinusi Nacionalinio operos ir baleto teatro repertuare, rodyta Lietuvos miestuose, Trakų pilyje, pastatyta Čikagos lietuvių operoje. Šiemet liepos 1 dieną jai sukanka 65 metai.

Parengė Vita Juškėnienė, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyresn. bibliotekininkė

Parašykite komentarą