LR Prezidento ir jo komandos susitikimas su gyventojais

Kovo 18 d. Zarasuose lankėsi Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda su pirmąja ponia Diana Nausėdiene. Dieną Zarasų viešojoje bibliotekoje vyko seminaras „Prieinamumo link: Prezidentūros kanceliarijos geroji praktika ir informacinės aplinkos pritaikymas kurtiesiems“. Prezidento Gitano Nausėdos Lietuvos gerovės valstybės vizijos vienas svarbiausių tikslų – atskirties tarp žmonių mažinimas, kad kiekvienas turėtų lygias galimybes siekti savo tikslų, galėtų gyventi oriai ir savarankiškai. Žmonių su negalia atskirčiai mažinti, pritaikant aplinką ir informaciją jų poreikiams, šalies vadovas skiria ypač daug dėmesio.

Pranešėja Agila Barzdienė, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos kanclerė, pasidalijo gerąja patirtimi ir praktiniais sprendimais, kaip Prezidentūra sudaro sąlygas fizinės ir informacinės aplinkos pritaikymui negalią turintiems žmonėms, kurių Lietuvoje gyvena apie 221 tūkst. Pasidžiaugė, kad tiek Prezidentūroje, tiek Vilniuje bei kituose miestuose ir įstaigose įrengiami ir atnaujinami pandusai, keltuvai; pažymimos stiklinės durys, pertvaros; įrengiami turėklai, tiesiami taktiliniai takai; informacija verčiama į gestų kalbą; pažeminamos pakabos ir kt. Linkėjo kiekvienai įstaigai pagal galimybes didinti fizinės ir informacinės aplinkos pritaikymą negalią turintiems asmenims. „Kiekvienas žmogus turi būti ir jaustis laukiamas“, – kalbėjo A. Barzdienė.

Seminare pranešimą taip pat skaitė Lietuvos kurčiųjų draugijos atstovas Arnas, kuris papasakojo apie informacinės aplinkos ir interneto svetainių pritaikymą klausos negalią turintiems asmenims, pamokė gestų kalbos susirinkusius dalyvius.

„Norėjau pajausti tą pulsą, kuriuo gyvenate“

Vakare LR Prezidentas su pirmąja ponia ir patarėjais atvyko į susitikimą bibliotekoje su Zarasų rajono gyventojais. Zarasų rajono merė Nijolė Guobienė pristatė Prezidento ir jo komandos darbo vizito Zarasuose metu nuveiktus darbus, aplankytas vietas, aptartus svarbius einamuosius klausimus.

G. Nausėda paskutinį kartą Zarasuose lankėsi dar būdamas ekonomistas, prieš šešerius-septynerius metus. Šalies vadovas pasidžiaugė darbščiais, aktyviais rajono gyventojais, kurie puoselėja tradicijas, krašto istoriją, laikosi vienas kito.

„Zarasai – gražios gamtos kraštas“, – kalbėjo Prezidentas, linkėdamas Zarasams atrasti savo vizitinę kortelę, kuomet būtume unikalūs, gerai atpažįstami ir patrauklūs turistams. Kad jaunimas matytų perspektyvą likti, dirbti ir kurti Zarasams.

„Krašto turtas yra jo žmonės“

Savo kalboje Diana Nausėdienė pasidžiaugė Zarasų krašto protingu, entuziastingu ir gyvybingu jaunimu, aktyviais Trečiojo amžiaus universiteto lankytojais, krašto menininkais ir kūrėjais, stipriomis bendruomenėmis, kurios puoselėja tradicijas, ugdo meninius gebėjimus ir kultūrinę saviraišką. Pirmoji ponia dėkojo zarasiškiams, dovanojantiems savo kraštui kultūrą, perduotą tėvų ir protėvių patirtį, meilę gimtajam kraštui.

Gyventojų klausimai ir geros naujienos

Susitikimo metu buvo diskutuojama apie šalies ir asmeninį saugumą, infrastruktūros susisiekimo plėtrą, nutolusių regionų pasiekiamumą, kultūros ir švietimo sistemos aktualijas, rajono ateitį, kitas šių dienų aktualijas.

„Galiu santūriai nudžiuginti dėl aplinkelio projekto, reikalas yra pajudėjęs iš mirties taško ir LR Susisiekimo ministerija ir Automobilių kelių direkcija, kuri dabar vadinasi Via Lietuva, yra numačiusi šito projekto įgyvendinimo finansavimą. Susiklosčius geromis aplinkybėmis, sutarus dėl finansavimo modelio, galimas projekto įgyvendinimas per kelerius metus“, – teigė G. Nausėda.

Dėkojame LR Prezidentui Gitanui Nausėdai, jo žmonai Dianai Nausėdienei bei visai komandai už galimybę susitikti ir pabendrauti.

Inesa Dumbravienė

Zarasų r. sav. viešosios bibliotekos atstovė ryšiams su visuomene

Nuotr. autorės

Parašykite komentarą