Mūsų laisvė užaugo!

1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo aktą. Akte remiamasi 1918 m. vasario 16 d. pasirašytu Lietuvos nepriklausomybės aktu, kuris niekada nenustojo teisinės galios. Aktą pasirašė LR Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas V.Landsbergis ir tarybos nariai. Tą pačią dieną paskelbta deklaracija dėl Lietuvos Respublikos visiško suverenumo. Islandija pirmoji pripažino Lietuvą atkūrus nepriklausomybę.Pasaulio didžiosios valstybės Lietuvą pripažino 1991 m. antroje pusėje.

Kelyje į Lietuvos nepriklausomybės dieną labai svarbus etapas buvo 1988 m. spalio 22-23 d. įvykęs Steigiamasis Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio suvažiavimas. Į jį buvo išrinkti 1027 Sąjūdžio rėmimo grupių pasiūlyti delegatai. LPS užėmė savarankišką politinę poziciją ir 1989 m. vasario 16 d. viešai deklaravo, kad judėjimo pagrindinis siekis yra nepriklausomos Lietuvos Respublikos atkūrimas.

1991 m. rugsėjo 17 d. Lietuva priimta į JTO, 2004 m. Lietuva priimta į Europos Sąjungą ir į NATO.

Skaitytojų aptarnavimo skyriuje parengtoje parodoje „Mūsų laisvė užaugo“ susipažinsite su knygomis apie Baltijos kelią, pirmąją vyriausybę, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdį.

Aldona Kazlauskienė,

Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyresnioji bibliotekininkė

Nuotr. Olgos Butkevičienės

Parašykite komentarą