Naujos knygos apie stiprios dvasios asmenybes

Skaitytojus kviečiame susipažinti su Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos knygų fondus papildžiusiais naujais leidiniais, kuriuos dovanojo bibliotekos bičiulis, poetas, kunigas Justas Jasėnas.

Knygų lentynoje Viktorijos Plečkaitytės MVS „Palaimintasis Jurgis Matulaitis. Štrichai portretui“ (2022). Jurgis Matulaitis (1871 –1927) – Lietuvos palaimintasis ir Vilniaus vyskupas ir arkivyskupas, vienintelis palaimintuoju paskelbtas XX amžiaus pradžios lietuvis. Jis gimė prieš 151 metus, balandžio 13-ąją netoli Marijampolės, Lūginės kaime, ūkininkų šeimoje.  J. Matulaitį 1987 m. birželio 28 d. beatifikavęs popiežius Jonas Paulius II, pavadino šį ištikimą Dievo tarną „žmogumi pagal Dievo širdį“. Sesuo Viktorija Plečkaitytė MVS, taip pat mariampolietė, knygoje sudėjo straipsnius, jos rengtus spaudai nuo 2012 m. Šioje knygoje rasime ne nuoseklų pasakojimą, o bandymus atrasti vieną kitą žingsnį to šventumo kasdienybėje kelio, kuriuo ėjo tėvas Jurgis Matulaitis.

Vaidotas Žukas, dailininkas, žurnalistas, meno renginių kuratorius, dailės knygų sudarytojas, Palaimintojo Teofiliaus Matulionio fondo pirmininkas yra fotografijų albumo „Palaimintasis vyskupas kankinys Teofilius Matulionis“ (2019) autorius. Jis yra pasakęs, kad vyskupas Teofilius Matulionis (1873­–1962) buvo žmogus, kurio gyvenimo dramą bus galima imti prototipu geram istoriniam ar psichologiniam romanui, kelių serijų filmui. Šioje fotografijų knygoje ašį sudaro įvairiomis istorinėmis ir buitinėmis aplinkybėmis fotografuoto vyskupo portretai.

Knygų lentynoje kardinolo Sigito Tamkevičiaus SJ dienoraščiai „Priespaudos, kovos ir nelaisvės metai: 1968–1988“ (2022). Kaip sakė pats kardinolas, knygoje jis bandė kuo tiksliausiai parodyti priespaudos ir kovos metus. Viskas, ką skaitytojas užrašuose-dienoraštyje ras, yra faktai: vardai ir pavardės ne tik žmonių, kurie per sovietmetį kentėjo bei kovojo, bet ir vykdžiusių priespaudą arba talkinusių priespaudos nešėjams. 1975–1983 m. kun. S. Tamkevičius SJ buvo Kybartų bažnyčios klebonas. 1972 m. pasirodžiusio pogrindinės spaudos leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika” steigėjas ir redaktorius. 1978 m. lapkričio 13 d. kartu su keturiais kunigais įkūrė Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetą, klebonavo ir dirbo pogrindyje, iki kol 1983 m. buvo suimtas. Istorikas Arūnas Streikus prilygino knygą aštraus siužeto trileriui. 

Parengė Jolanta Lementauskienė,

Zarasų raj. sav. viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja

Nuotraukos Inesos Dumbravienės

Parašykite komentarą