Sveikiname poeto Felikso Jakubausko premijos laureatą profesorių, poetą Antaną Žiliuką

Už aktyvią kūrybinę ir leidybinę veiklą, Zarasų krašto kultūrinio įvaizdžio stiprinimą poezijoje, 2023-ųjų metų poeto Felikso Jakubausko vardo premija skirta profesoriui, mokslininkui, poetui Antanui Žiliukui. Premiją įteikė rugpjūčio 11 d. Zarasų rajono merė Nijolė Guobienė Zarasų viešosios bibliotekos tradiciniame literatūriniame renginyje „Nakties skaitymai“.

Habilituotam daktarui Antanui Žiliukui literatūrinė kūryba yra svarbi gyvenimo dalis. Aktyvus kūrėjas pastaraisiais metais išleido tris literatūrinius kūrinius – „Nuo aušros iki žaros“ (2023), „Kalvų ir ežerų įkvėpti“ (2021) ir „Dorybė kaip tekanti upė“ (2020). Pasak autoriaus, jis nori Lietuvos jaunajai kartai atskleisti gimtojo Aukštaitijos krašto iškilių asmenybių nuveiktų darbų svarbą, jų nueitą kelia gėrio aukštumų link. Pasitelkęs lietuviško žodžio gėrį ir galią jis siekia perteikti Aukštaitijos gamtos žavesį eiliuotais posmais, siekdamas įkvėpti laimingo ir prasmingo gyvenimo viltį. Autorius mano, jo eilės moko gerbti žmogų, džiaugtis gamta ir gyvenimu.

Apie kraštietį Antaną Žiliuką:

Gimė 1940 m. spalio 30 d. Nariūnų kaime, Zarasų rajone. 1948–1951 m. mokėsi Romaniškių pradinėje mokykloje, 1958 m. baigė Salako vidurinę mokyklą. 1963 m. Kauno politechnikos institute (dabar Kauno technologijos universitetas) įgijo inžinieriaus mechaniko kvalifikaciją. 1968 m. apgynė daktaro (Kauno politechnikos institute), o 1989 m. S. Koroliovo aviacijos institute Samaroje – habilituoto daktaro disertacijas.

1971 m. jam suteiktas docento, o 1991 m. profesoriaus vardas. 1992–2006 m. dirbo Kauno technologijos universiteto Deformuojamų kūnų mechanikos katedros vedėjo pareigose. 1992 m. Antanas Žiliukas išrinktas reorganizuoto Kauno technologijos universiteto Senato pirmininku ir pirmosios Lietuvos studijų ir mokslo institucijų senatų (tarybų) pirmininkų konferencijos prezidentu ketveriems metams. 1994–2000 m. jis Lietuvos mokslų tarybos narys, 1996–2006 m. Lietuvos mokslų akademijos narys ekspertas,  2000–2013 m. Stiprumo ir irimo mechanikos centro direktorius, ilgametis Mechanikos inžinerijos doktorantūros komiteto pirmininkas.

Profesorius nuo 1990-ųjų aktyviai įsijungė į darbą organizuojant naują Lietuvos universitetų studijų ir mokslo sistemą. „Atsirado sąlygos derinti Lietuvos universitetų ir mokslo institutų veiklą,  Universitetų Senatai nustatė organizacines ir valdymo struktūras, įtvirtino padalinių koncentraciją ir įsteigė naujų mokslo centrų bei institutus“, – rašo knygoje Antanas Žiliukas.  Jis kreipė didelį dėmesį studijų ir mokslo integracijai. Rūpinosi mokslo pasiekimų diegimu pramonėje ir dėjo pastangas tiek fundamentinių, tiek taikomųjų mokslų plėtotei Lietuvoje. Profesorius dirbo Vilniaus Gedimino technikos universiteto Antano Gustaičio Aviacijos instituto ir Klaipėdos universiteto profesoriaus pareigose.

Yra išleidęs mokslines monografijas: „Konstrukcinių elementų irimas” (1989 m.), „Saugi svarbių konstrukcijų mechanika” (2001 m.), „Energomechanika” (2003 m.), „Stiprumo ir irimo kriterijai” (2006 m.), „Strength and fracture criteria” Anglijoje (2011 m.). Parašęs per 250 mokslinių straipsnių įvairių pasaulio šalių moksliniuose žurnaluose iš stiprumo ir irimo mechanikos teorijos ir jos taikymo aviacinėse, energetinėse ir statybinėse konstrukcijose.

Antanas Žiliukas yra irimo mechanikos mokslo pradininkas Lietuvoje. Išleidęs vadovėlius: „Deformuojamų kūnų mechanika“ (1995 m. I dalis, 1996 m. II dalis), „Orlaivių techninė diagnostika ir patikimumas“ (1998 m.), „Medžiagų mechanika“ (2004 m.), „Orlaivių konstrukcijų mechanika“ (2007 m.), „Tamprumo ir plastiškumo teorija” (2008 m.), „Irimo mechanika“ (2008 m.).

Vadovavo tarptautiniams projektams kuriant orlaivius su vandenilio kuro varikliais ir atominių elektrinių saugos ir patikimumo sistemas. Darbai Europoje padėjo spręsti pavojingų objektų saugą, o Lietuvos pramonėje gaminti konstrukcijas iš naujausių medžiagų.

Rengė pranešimus iš medžiagų mechanikos, tamprumo ir plastiškumo teorijos, irimo mechanikos, patikimumo teorijos.

2019 m. Antanui Žiliukui suteiktas profesoriaus emerito garbės vardas.

2020 m. Valstybinė lietuvių kalbos komisija (VLKK) jam  įteikė „Sraigės“ apdovanojimą už daugiakalbio „Mechanikos terminų žodyno“ (2019) bendraautorystę ir lietuvių kalbos puoselėjimą – reikšmingus lietuviškos terminijos kūrimo darbus, mokslo kalbos puoselėjimą ir visuomenės kalbinį švietimą.

Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos informacija

Parašykite komentarą