Vienybės ir tvirtybės simbolis

Skaitytojų aptarnavimo Mokslo šakų skyriuje yra parengta spaudinių  paroda, skirta Algirdo Mykolo Brazausko 90-osioms gimimo metinėms paminėti.

Algirdas Mykolas Brazauskas   gimė 1932 m. Rokiškyje, tarnautojų šeimoje. 1951 m. baigė Kaišiadorių vidurinę mokyklą ir įstojo į Kauno politechnikos institutą, kurį baigė 1956 m., įgydamas inžinieriaus hidrotechniko specialybę.

1965 m., sukaupęs darbo statybinėse organizacijose patirties, buvo paskirtas statybinių medžiagų pramonės ministru. 1967 m. pradėjo dirbti Valstybės planavimo komiteto pirmininko pirmuoju pavaduotoju. 1974 m. jam suteiktas ekonomikos mokslų daktaro laipsnis.

1988 m. vykstant Lietuvos tautiniam atgimimui, A.Brazauskas buvo išrinktas Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto pirmuoju sekretoriumi. Jo kandidatūrą į šį postą palaikiusi Lietuvos komunistų partija A.Brazausko vadovaujama 1989 m. atsiskyrė nuo Sovietų sąjungos komunistų partijos. 1990 m. gruodžio mėnesį įvykusiame Lietuvos demokratinės darbo partijos steigiamajame suvažiavime buvo išrinktas jos pirmininku ir tapo didžiausios Lietuvos politinės partijos vadovu.

1990 m. išrinktas Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos-Atkuriamojo Seimo nariu A.Brazauskas tapo 1990 m. kovo 11-osios Nepriklausomybės akto signataru.
1992 m. spalio mėn. išrinktas Lietuvos seimo nariu, o Seime – jo Pirmininku, taip pat nuo 1992 m. lapkričio 25 d. pradėjo laikinai eiti Lietuvos Respublikos Prezidento pareigas.
1993 m. vasario 14 d. tiesioginių visuotinių rinkimų metu penkeriems metams išrinktas Lietuvos Respublikos Prezidentu. Kaip reikalauja Lietuvos Konstitucija, A.Brazauskas sustabdė savo veiklą LDDP.
1993 m. vasario 25 d. įvyko Prezidento inauguracija. 1998 m. vasario 26 d. Prezidentas Algirdas Brazauskas baigė savo kadenciją. Kelti savo kandidatūrą antrajai kadencijai atsisakė.

A. Brazauskas − Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Kauno technologijos universiteto, Minsko humanitarinio Europos universiteto, Kijevo T. Ševčenkos universiteto, Taškento pasaulinės ekonomikos ir diplomatijos universiteto prie Užsienio reikalų ministerijos garbės daktaras.
1993 m., tuo metu būdamas LR Prezidentu, inicijavo Valdovų rūmų Vilniuje atstatymą. Teigė, kad tai yra vienas svarbiausių jo  gyvenimo tikslų. 2003 m. balandžio 16 d. Graikijoje, Atėnuose, pasirašė Stojimo sutartį į Europos Sąjungą. 2004 m. kovo 29 d. Vašingtone, eidamas Ministro Pirmininko pareigas, kartu su dar šešių Europos šalių vyriausybių vadovais dalyvavo prisijungimo prie Šiaurės Atlanto (NATO) sutarties ratifikavimo. Lietuva tapo NATO nare.

A. Brazauskas apdovanotas aukščiausiais Lietuvos Respublikos apdovanojimais: 1998 m. − Vytauto Didžiojo ordino Didžiuoju kryžiumi; 2003 m. − Vytauto Didžiojo ordinu su aukso grandine; 2000 m. − Lietuvos nepriklausomybės medaliu. 2010 m. įteiktas Rusijos Garbės ordinas.

A. Brazauskas yra kelių atsiminimų knygų, straipsnių autorius. 1990 m. išėjo A. Brazausko interviu knyga „Interviu Lietuvos radijui“. Išleistos atsiminimų knygos: „Lietuviškos skyrybos“ (1992, išversta į rusų ir vokiečių kalbas), „Penkeri Prezidento metai“ (2000, 2002 − rusų k.), „Lietuvos galia: atlikti darbai ir mintys apie ateitį“ (Vilnius, 2004), „Ir tuomet dirbome Lietuvai: faktai, atsiminimai, komentarai“ (Vilnius, 2007).

Mirė 2010 metais birželio 26 d. Liepos 1 dieną valstybinių laidotuvių metu palaidotas Vilniaus kapinėse. 2011 m. birželio 26 d. iškilmingai atidengtas paminklinis biustas.

Apdovanojimai ir atmintis:

1998 m. apdovanotas Vytauto Didžiojo ordino Didžiuoju kryžiumi;

 2000 m. apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu;

2003 m. apdovanotas Vytauto Didžiojo ordinu su aukso;

2003 m. apdovanotas Vytauto Didžiojo ordinu su aukso grandine;

Prezidento nuopelnai taip pat įvertinti daugiau kaip 20 kitų pasaulio šalių aukščiausiais apdovanojimais. A.M. Brazauskas yra Santarvės premijos laureatas. Jis paskelbtas kelių aukštųjų mokyklų garbės daktaru.

1998 m. įkurtas A. Brazausko vardo paramos fondas Mokslų Akademijoje;

2000 m. Algirdui Mykolui Brazauskui suteiktas Rokiškio krašto garbės piliečio vardas;

2000 m. Kaišiadorių 1-oji vidurinei mokyklai suteiktas Algirdo Brazausko vardas;

2010 m. rugsėjo 24 d. Rokiškyje, ant namo (Laisvės g. 7), kuriame gimė Algirdas Mykolas Brazauskas, buvo atidengta memorialinė lenta;

2011 m. Vilniuje ant LSDP centrinės būstinės (Barboros Radvilaitės g. 1) atidengta memorialinė lenta;

2011 m. Kaišiadoryse atidaryti Brazauskų namai-muziejus;

2011 m. Vilniaus Antakalnio kapinėse ant A. Brazausko kapo atidengtas paminklas;

2014 m. Kauno hidroelektrinei suteiktas Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinės vardas;

2015 m. suteiktas Vilniaus miesto garbės piliečio vardas;

Parengė Lidija Kiseliova,

Zarasų raj. sav. viešosios bibliotekos vyresn. bibliotekininkė

Nuotraukos I. Dumbravienės

Parašykite komentarą