Viešojoje bibliotekoje įvyko literatūros susitikimas su kunigu, poetu Nerijumi Pipiru,  sujungusiu tikėjimą ir meną

Saulėtą birželio 11-osios popietę Zarasų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje zarasiečiai susitiko su kunigu, poetu  dr. Nerijumi Pipiru, kuris pristatė poezijos knygą „Pašnekesiai su saulėlydžiu“. Tai jau 7-oji kunigo Nerijaus Pipiro poezijos knyga.

Pirmąjį savo kūrybos rinkinį „Atsidūstant“ N. Pipiras išleido 2010 m. Vėliau sekė poezijos knygos: „Tarp laikrodžio rodyklių“ (2015 m.), „Susitikimai“ (2018 m.), „Vilties sonetai“ (2020 m.), „Iš paraščių ir pakrančių“ (2021 m.).

Kunigas Nerijus Pipiras yra augo Utenoje, tačiau jam artimas Salako kraštas, jo senelių žemė. Baigęs religijos teologijos magistro studijas, o 2023 m. sėkmingai apginęs socialinių mokslų edukologijos srities mokslo disertaciją tema „Arkivyskupo Mečislovo Reinio rašytinis palikimas grindžiant švietimo ir ugdymo idėjas nepriklausomybėje (1918-1940) ir atkurtoje (nuo 1990) Lietuvoje“.

Autorius savo prisistatymą pradėjo svarstydamas, kuriam kraštui jis iš tiesų priklauso. Nors gimęs ir augęs Utenos krašte, jis didžiąją gyvenimo dalį praleido Kaune. Tačiau Salako parapija jam itin svarbi: čia Nerijus pakrikštytas, čia priėmė Pirmąją Švenčiausiąją Komuniją, o besimokydamas Kauno kunigų seminarijoje, įsitraukė į mokslinę veiklą ir kartu su dr. Aldona Vasiliauskiene įvairiais aspektais tyrinėjo Salako bažnyčios ir parapijos istoriją. Čia jis laikė ir pirmąsias šv. Mišias, kurios jam itin brangios. „Tiesiog leiskite būti kartu su jumis, toks koks esu, žmogumi – vienu iš jūsų tarpo“, – sakė kunigas.

Nors kažkas jį praminė Maironiu, pats N. Pipiras savęs tokiu nelaiko. Savo užrašytas mintis, neišsakytas bažnyčioje, jis sudėjo į eiles. Jis skaitė eilėraščius ne tik iš naujausios poezijos knygos „Pašnekesiai su saulėlydžiu“, bet ir laiškus iš „Vilties sonetų“, „Tarp laikrodžio rodyklių“ ir kt. Taip žiūrovai galėjo pajusti įvairių laikotarpių kunigo N. Pipiro poezijos nuotaikas.  „O varpas tegul muša naują pradžią… ir naujus rytmečius, naujus saulėtekius, naujus susitikimus…“

„Tikiuosi, kad šis pasidalijimas bus ne tik mano, bet ir kad keisimės vieni su kitais tuo, ką turime geriausio – žodžiais, iš širdies kylančiais, prasmingais žodžiais!“ – tokiomis mintimis kunigas užbaigė vakarą.

Vakarą papildė gitaros muzika ir Kirilo Timofejevo, Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos gimnazisto, atliekamos dainos. Šiltai knygos autorių pasveikino laikraščio „Zarasų kraštas“ redaktorė Olga Raugienė. Poezijos gerbėjai turėjo galimybę įsigyti autoriaus naujausią poezijos knygą „Pašnekesius su saulėlydžiu“ ir iš karto gauti kunigo autografą.

Saulė Pelekienė, Zarasų viešosios bibliotekos  Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja

Fotografijų autorius Donatas Merkys

Parašykite komentarą