Vietoj dienoraščio, 1984 – 1990

Baltušis, Juozas
Vietoj dienoraščio, 1984–1990 / Juozas Baltušis. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2020]. – 1350, [2] p.

Trečioji, paskutinė dienoraščių dalis apima 1984–1990 m. Joje veriasi rašytojo tuometinių šeimos santykių drama, nomenklatūrinės veiklos, pažiūrų į tam tikrus įvykius Sovietų Sąjungoje ir užsienyje trajektorijos, kasdienybės liudijimai. Išskirtinis dėmesys kreipiamas į Lietuvos laisvėjimo procesus, nemažai svarstoma apie bręstančius pokyčius, atsiskleidžia rašytojo laikysenos šių pervartų fone aplinkybės.
Šioje dalyje skaitytojas ras ir išsamią visus tris tomus apimančią asmenvardžių rodyklę.


Knygą rasite arba galėsite rezervuoti Skaitytojų aptarnavimo skyriuje.

Parašykite komentarą