Pagerbtas tautos dainius

2022-aisiais minime iškilaus Lietuvos tautinio atgimimo dainiaus, žymiausio XIX a. pab.–XX a. pr. lietuvių poeto, katalikų kunigo, prelato, profesoriaus, naujosios lietuvių poezijos pradininko, vertėjo Jono Mačiulio-Maironio 160-ąsias gimimo metines ir 90-ąsias mirties metines. Šia proga Degučių biblioteka ir Degučių kultūros namai, lapkričio 20 d. Šv. Antano Paduviečio koplyčioje skaitė Maironio poeziją. Skambėjo eilės, dainos… užplūdo gerumo ir bendrystės jausmas.

Asta GUDELIENĖ,

Degučių bibliotekos vyresn. bibliotekininkė

Nuotr. autorės

Parašykite komentarą