Antalieptės teritorinis padalinys

Antalieptės biblioteka įsteigta 1941 m., aptarnauja visų Antalieptės seniūnijoje esančių kaimų gyventojus. Nuo 2011 m. biblioteka įsikūrusi Antalieptės daugiafunkciniame centre, tose pačiose patalpose yra Antalieptės muziejus, Antalieptės seniūnija. Bibliotekos spaudinių fondą sudaro 9053 fiziniai vienetai. Bibliotekoje išduodami panaudai spaudiniai į namus, organizuojami renginiai, knygų aptarimai, eksponuojamos menininkų darbų ir literatūros parodos. Spaudinius galima rezervuoti interneto svetainėje www.zvb.lt. naudojantis Zarasų viešosios bibliotekos LIBIS katalogu arba telefonu 8 385 57401. Jei reikiamos knygos ar kito spaudinio nėra bibliotekoje galima užsisakyti per tarpbibliotekinio skolinimosi abonementą iš kitų šalies bibliotekų. Bibliotekoje yra Viešosios interneto prieigos taškas, su 6 kompiuterizuotomis darbo vietomis lankytojams. Teikiama nemokama prieiga prie interneto, veikia bevielis interneto ryšys. Teikiamos mokamos paslaugos: spausdinimas, kopijavimas, skenavimas. Antalieptės biblioteka sulaukia daug keliaujančių ekskursijų, šeimų pavienių žmonų, kurie keliaudami užsuka pakeliui į biblioteką pailsėti, prisijungti prie interneto, apsižvalgyti. Vykdant projektus ir mokymus senjorams aktyviai bendradarbiaujama su Purvynės ir Naršėnų kaimų bendruomenėmis.

Parašykite komentarą