Turmanto teritorinis padalinys

Turmanto biblioteka įsteigta 1949 m. Biblioteka įsikūrusi Turmanto seniūnijos daugiafunkciniame centre. Aptarnaujamoje teritorijoje per 50 kaimų, gyvena įvairių tautybių gyventojai, 80% bibliotekos lankytojų rusų ir lenkų tautybės. Bibliotekos spaudinių fondas komplektuojamas atsižvelgiant į bibliotekos lankytojų poreikius,. Spaudinių fondą sudaro 8257 fiziniai vienetai. 50% spaudinių fondo – rusų kalba, taip pat komplektuojami spaudiniai ir lenkų kalba Spaudiniai išduodami panaudai į namus, galima skaityti ir vietoje. Spaudinius galima rezervuoti interneto svetainėje www.zvb.lt naudojantis Zarasų viešosios bibliotekos LIBIS katalogu arba telefonu 8 385 58354. Bibliotekoje veikia Viešosios interneto prieigos taškas su 8 kompiuterizuotomis darbo vietomis. Teikiama nemokama prieiga prie interneto. Veikia bevielis ryšys. Teikiamos mokamos paslaugos: spausdinimas, kopijavimas, skenavimas. Prie bibliotekos veikia neformalus „Bibliotekos draugų“ būrelis, nariai padeda planuojant, organizuojant renginius bendradarbiaujama su Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos Turmanto ugdymo skyriumi, Turmanto vaikų dienos centru, seniūnija, Turmanto rusų bendruomene ir Lietuvos lenkų sąjungos Zarasų skyriumi.

Parašykite komentarą