Atidavę save Tėvynei – Laisvės dienos trisdešimtmečiui

1991 m sausį tūkstančiai žmonių, atsiliepę į Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos kvietimą, atėjo ginti atkurtą Lietuvos Nepriklausomybę. Šiais metais Lietuva mini Lietuvos laisvės gynimo 30-metį. Norėdami priminti ir prisiminti, siūlome susipažinti su literatūros paroda „Nusviro trispalvės gedulu paženklintos“, parengta viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriuje.

Knygoje „Lietuva,1991.01.13: Dokumentai, liudijimai, atgarsiai“ publikuojami įvykių liudininkų įspūdžiai, užrašai, nuotraukos, politikos ir kultūros veikėjų pareiškimai. Į šios knygos rengėjus kreipėsi ir medžiagą pateikė per 500 Lietuvos piliečių.

Parodoje rasite E. Ganusausko knygos „Gyvoji barikada“ pirmąjį (1992 m.) ir antrąjį ( 2010 m.) leidimus. Pirmasis knygos leidimas smulkiomis raidėmis buvo surinktas ant kone laikraštinio popieriaus ir išleistas 20 000 egzempliorių tiražu. Knygos autorius sako: „ …nuopelnai nesveriami ir nematuojami. Negalima atsiplėšti gabalėlio Nepriklausomybės ar atskirti sau Tėvynės dalelės. Veikiau priešingai.“

Leidinyje „Lietuva ir pasaulis 1991-ųjų sausyje“ (sudarė V. Skuodis) pateikiama svarbesnių įvykių kronika.

Piešinius iš Lietuvos nacionalinio muziejaus rinkinio surasite knygoje „Istorinė 1991 m. Sausio 13-oji vaikų piešiniuose“.

Prozininko E. Uldukio knyga „Sausio tryliktoji“ – pirmasis bandymas lietuvių beletristikoje pavaizduoti kruvinuosius 1991 m. sausio įvykius Vilniuje.

Klaipėdos miesto moksleivių eilėraščiai ir literatūrinės miniatiūros pateikiami knygelėje „Tą baisiąją naktį“.

Apie sausio 13-osios įvykius siūlome paskaityti ir įvairiuose žurnaluose „Metai“, „Karys“, „Nepriklausomybės sąsiuviniai“ ir kt.

Parengė Aldona Kazlauskienė, viešosios bibliotekos vyresn. bibliotekininkė

Parašykite komentarą