Bažnyčios sakraliniai lobynai

Rugsėjo 23 d. Antazavės dvaro bibliotekoje įvyko senųjų mišiolų iš Antazavės Dievo Apvaizdos bažnyčios ekspozicijos pristatymas. Apie mišiolo atsiradimą bei jo skaitymą Šventų Mišių aukoje pasakojo klebonas kun. Vytautas Dagelis. Susitikime dalyvavo Antazavės J. Gruodžio pagrindinės mokyklos 6-9 klasių mokiniai.

Visi, kurie lanko bažnyčią yra pastebėję didelę knygą, kurią kunigas aukodamas Šventas Mišias skaito vieną ar kitą dalį. Tai mišiolas, svarbiausia katalikų liturginė knyga. Mišiolo turinį sudaro Šventų Mišių tekstai kiekvienai bažnytinių metų dienai, Šventų Mišių laikymo taisyklės, dėkojimo giesmės, Eucharistijos maldos, Komunijos apeigų aprašymas ir maldų tekstai, Biblijos skaitiniai bei kita.

1545-1963 metais Tridento susirinkimo metu, siekiant suvienodinti liturgiją, nutarė parengti oficialų mišiolą, t. y. norminę liturginę knygą visai Katalikų bažnyčiai. Ji galiojo daugiau kaip 400 metų. Vėliau sekė nauji papildymai ir leidimai. 1980 metais Lietuvos vyskupijų Liturginė komisija parengė 1975 metais mišiolo vertimą į lietuvių kalbą.

Jaukioje Antazavės dvaro bibliotekėlėje šiuo metu eksponuojami keturi mišiolai ir keletas kitų bažnyčiai svarbių leidinių. „Tai Antazavės dvaro, kuriame gyveno grafai Pliateriai, dovana bažnyčiai“, – pasakojo klebonas kun. V. Dagelis.

Darius Tvardauskas, Antazavės dvaro bibliotekos vyresn. bibliotekininkas, atkreipė moksleivių dėmesį į mišiolų popieriaus kokybę, gražius įrišimus, įdomesnes iliustracijas.

Kviečiame aplankyti naujam gyvenimui prikeltą Antazavės dvarą. Dvaro bibliotekoje rasite taip pat meno albumus apie dvarus, literatūrą apie dvarų kultūrą, maistą, architektūrą. Atskirą dalį sudaro kraštotyros literatūra apie Emiliją Pliaterytę ir Antazavės dvaro istoriją.

Malonių atradimų ir potyrių.

Parengė Inesa Dumbravienė,

Zarasų raj. sav. viešosios bibliotekos atstovė ryšiams su visuomene

Nuotraukos autorės

Parašykite komentarą