Dusetų K. Būgos teritorinis padalinys

Dusetų K. Būgos biblioteka įsteigta 1937 metais. Biblioteka miestelyje – bendruomenės centras, nuo bibliotekos veiklos priklauso miestelio kultūrinis gyvenimas.

1994 m. lapkričio 12 d. minint 115 –ąsias kalbininko K. Būgos gimimo metines, po 57 metų Dusetų bibliotekai grąžintas Kazimiero Būgos vardas. Dusetų bibliotekos unikalus fondas, darbuotojos reguliariai ieško papildomų finansavimo šaltinių, kad galėtų knygų fondą papildyti skaitytojų pageidaujamomis knygomis. Bibliotekos spaudinių fonde 17 110 fizinių vienetų. Sukaupta daug medžiagos apie žymius kraštiečius: kunigą, kompozitorių Gediminą Šukį, kunigą Salvijų Pranskūną, mokytoją poetą Vytautą Striogą, mokytoją, kraštotyrininkę, etnografę Zofiją Vilytę, Antazavės krašto kraštotyrininkę, metraštininkę Stanislavą Kirailytę ir kitus.

Organizuojami knygų pristatymai, aptarimai, edukacinės veiklos, vietos literatų skaitymai, eksponuojamos menininkų parodos. Organizuojant renginius bendradarbiaujama su Dusetų miestelyje esančiomis organizacijomis – Dusetų K. Būgos gimnazija, Dusetų dailės galerija, Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenės santalka. Nuo 1997 m. prie bibliotekos veikia literatų klubas „Atgaiva“. 1999 m. įregistruotas kraštiečio išeivio išeivio Romualdo Giedraičio – Spalio labdaros fondas.

2010 m. Dusetų K .Būgos padaliniui įsimintini, iš labai šalto, reikalaujančio kapitalinio remonto pastato perkelta į Dusetų K. Būgos gimnazijos patalpas. Naujos patalpos pilnai pritaikytos bibliotekos veiklai, nupirkti nauji baldai. 2018 m. prie Dusetų K. Būgos bibliotekos prijungta Dusetų K. Būgos gimnazijos biblioteka.

Bibliotekoje išduodami panaudai spaudiniai į namus, yra skaitykla, kurioje galima skaityti ir vietoje. Spaudinius galima rezervuoti interneto svetainėje www.zvb.lt nadojantis Zarasų viešosios bibliotekos LIBIS katalogu. Jei dokumento nėra bibliotekoje galima užsisakyti per tarpbibliotekinio skolinimosi abonementą iš kitų šalies bibliotekų arba telefonu 8 385 56459. Veikia Viešosios interneto prieigos taškas su 10 kompiuterizuotomis darbo vietomis. Teikiama nemokama prieiga prie interneto, veikia bevielis internetas. Teikiamos mokamos paslaugos: spausdinimas, kopijavimas, skenavimas.

Parašykite komentarą