IN MEMORIAM

Danutę Kiltinavičienę pažinojo daugelis zarasiečių, Lietuvos bibliotekininkų bendruomenė.  Į Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos kolektyvą ji įsiliejo 1991 m.,  pradėdama dirbti Komplektavimo skyriaus vedėjos pareigose.

Gimusi ir augusi Zarasuose, ji baigė Zarasų vidurinę mokyklą. 1986–1991 m. studijavo Vilniaus valstybiniame universitete, įgijo magistro laipsnį, bibliotekininko-bibliografo kvalifikaciją ir grįžo dirbti į Zarasus.

Domėjosi informacinių technologijų naujovėmis. Viena pirmųjų baigė svetainių kūrimo mokymus, 1999 metais sukūrė ir dešimt metų rankiniu būdu redagavo ir pildė pirmąją bibliotekos interneto svetainę. Tais pačiais 1999 metais viena pirmųjų ėmėsi iniciatyvos kurti Zarasų bibliotekos elektroninį katalogą UNICAT, vėliau LIBIS, todėl buvo paskirta Zarasų bibliotekos Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos administratore. Daugybę kartų apdovanota rajono Mero, Kultūros ministerijos, UAB „Sintagma“ padėkos raštais už informacinių technologijų diegimą, elektroninių paslaugų ir skaitytojų informavimo sistemos plėtrą Zarasų rajono bibliotekose. 2007 m. pelnė Kultūros ministerijos Metų bibliotekininko specialiąją premiją.

Jos profesionalumas, atsidavimas darbui, noras tobulėti, aktyvus dalyvavimas kvalifikaciniuose renginiuose kėlė didelę pagarbą ir didžiulį pasitikėjimą. Su ja nuolat tardavosi Skaitytojų aptarnavimo, Vaikų literatūros skyrių darbuotojai, administracija.

Danutė turėjo daug talentų – rašė eilėraščius, kuriuos rodydavo tik artimiausiems bičiuliams, kūrė papuošalus, rengė edukacines veiklas vaikams, organizuodavo kompiuterinio ir skaitmeninio raštingumo mokymus bibliotekos specialistams ir gyventojams. Dalyvavo bibliotekos lėlių teatriuko „Zuikis Nulėpausis veikloje“. Neatsisakydavo persikūnyti į žavingos Raganaitės personažą ir prisistatyti vaikams naujametinių šventinių renginių metu.  Ilgai dainavo Zarasų „Seluonos“ folkloro ansamblyje ir bibliotekos darbuotojų vakaronių metu pirmoji užvesdavo dainą.

Jos asmenybe žavėjomės, ne vieną priblokšdavo savo erudicija, atmintimi ir pastabumu. Danutė gebėjo traukti prie savęs pačius įvairiausius žmones, juos įkvėpti, padrąsinti. Pasverdavo mintis.  Danutei galėdavome patikėti bet kokį darbą. Ir ko imdavosi  – padarydavo kūrybiškai, nuosekliai, be menkiausios klaidelės. Viena pirmųjų pritarė idėjai, kad bibliotekoje gali būti leidžiamos kraštotyros knygos, todėl tapo knygos „Domininkas Bukontas“ (2011 m.) pagrindine sudarytoja. Kurdama knygą tyrinėjo išleistus kraštotyros leidinius, grupavo, rinko informaciją, tikrino šaltinius.  Rengė jubiliejinius bibliotekos lankstinukus, vaizdo filmukus su bibliotekos gyvenimo akimirkomis. Prisidėdavo prie bibliotekos projektų rengimo, savanoriškai tapdavo projektų tekstų redaktore, idėjų generatore ir patarėja.

Sunkoka suvokti, kad nebebus su kuo pasitarti, pasitikrinti savo idėjos vaisingumo, ar sužinoti, kodėl LIBIS nerandame kokios informacijos, ar knygos elektriniame kataloge.

Danute, palikai tokį gilų pėdsaką Zarasų rajono viešosios bibliotekos veikloje, kad dar ilgai ilgai jausime TAVO buvimą.

Sudie, Danute.

Nuoširdi užuojauta dukrai Giedrei, vyrui Albinui, sesei Valentinai, tėtei ir kitiems artimiesiems.

Parašykite komentarą