„Jie nešė Žodį, Meilę, Laisvę“

1864 – 1904 metai – tai tik nedidelė mūsų tautos istorijos atkarpėlė, tačiau joje telpa žūtbūtinė lietuvių tautos kova už gimtąjį žodį, už savo egzistenciją. Šios kovos simboliu tapo knygnešys. Manoma, kad per 40 spaudos draudimo metų  dėl lietuviškos spaudos išėjo kovoti 2000 knygnešių. Jie ir atlaikė carinės žandarmerijos, policijos ir pasienio kariuomenės puolimą prieš lietuvišką knygą ir žodį.

1867 m. Motiejus Valančius sukūrė pirmąją nelegalią knygnešių organizaciją (veikė iki 1870). Knygnešių draugija augo ir plėtėsi per visą Lietuvą, o jos įkūrėjas buvo garsiausias Lietuvos knygnešys – Jurgis Bielinis (1846-1918) – Lietuvos knygnešys, publicistas, „Aušros“ ir „Varpo“ bendradarbis.

Nepaisydami kalėjimo, tremties grėsmės knygnešiai itin aktyviai gabeno lietuviškus leidinius iš Mažosios Lietuvos. Lietuviškos knygos ir laikraščiai ėjo iš rankų į rankas. Knygnešiai Lietuvos istorijoje atliko ypatingą vaidmenį, o kovo 16-oji – įžymiojo knygnešio Jurgio Bielinio gimimo diena – skirta jiems visiems prisiminti ir pagerbti.

2004 m. UNESCO knygnešystę įvertino kaip unikalią ir pasaulyje neturinčią atitikmenų.

Skaitytojų aptarnavimo skyriuje parengta paroda „Jie nešė Žodį, Meilę, Laisvę“. B. Kaluškevičiaus sudarytame 2 tomų žinyne  „Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai. 1864-1904 m.“ įrašytos asmenų pavardės, kurios organizavo draudžiamosios lietuvių spaudos leidimą užsienyje, jos gabenimą per sieną ir platinimą Lietuvoje. Parodoje keletas knygų apie didįjį knygnešį Jurgį Bielinį, kitus knygnešius. Lietuvos nacionalinio muziejaus parengta knyga „Lietuviškos spaudos draudimas 1864-1904 metais“ skaitytojus supažindina su keturiasdešimt metų trukusio valdžios draudimo spausdinti, įvežti ir platinti Lietuvoje lietuvišką spaudą lotyniškais rašmenimis istorija.

Knygnešio diena yra gera proga prisiminti knygos vertę, kalbėti apie žmones, kurie viskuo rizikuodami, išsaugojo lietuvišką žodį.

Aldona Kazlauskienė,

Zarasų r. sav. viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyresnioji bibliotekininkė

Nuotr. Inesos Dumbravienės

Parašykite komentarą