Ką žinote apie Sausio 13-ąją?

Kviečiame spręsti testą ir pasitikrinti žinias. Teisingai atsakę į 10 klausimų, laimės firminį bibliotekos tušinuką su liečiamu galu išmaniesiems įrenginiams.

20
Created on By Donatas

Ką žinote apie Sausio 13-ąją?

1 / 15

1991 m. sausio 10 d., atsistatydinus pirmajai atkurtos LR ministrei pirmininkei Kazimierai Prunskienei, Vyriausybės vadovu buvo paskirtas kitas žmogus, kuris per sausio įvykius paspruko iš Vilniaus ir buvo atleistas po trijų dienų. Kas buvo šis žmogus, ministro pirmininko pareigas ėjęs tik tris dienas, nuo sausio 10-osios iki sausio 13-osios?

2 / 15

Kokie SSRS pokyčiai politikoje labiausiai lėmė galimybę Lietuvai atkurti nepriklausomybę?

3 / 15

Trys iš išvardintų sąvokų tinka apibūdinti laiką iki nepriklausomybės paskelbimo Lietuvoje. Viena – jau po nepriklausomybės paskelbimo, kuri?

4 / 15

Kas buvo Aukščiausios Tarybos pirmininkas per sausio įvykius?

5 / 15

1991 m. sausio 10 d. Lietuvos Aukščiausioji Taryba gavo siūlymą iš tuomečio SSRS prezidento „nedelsiant ir visiškai SSRS Konstitucijos ir Lietuvos SSR Konstitucijos galiojimą panaikinti antikonstitucinius aktus“. Kas tuo metu SSRS prezidentas, paskelbęs šį ultimatumą.

6 / 15

Naktį iš sausio 12-osios į sausio 13-ąją sovietų kariuomenei užėmus Televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos transliacijos buvo perduodamos iš nedidelės radijo ir televizijos retransliacijos stoties šalia Kauno. Kurioje vietoje buvo ši stotis?

7 / 15

Kurios šalies Užsienio reikalų ministras sausio 20 d. atvyko į Vilnių ir pareiškė palaikymą dėl laisvės kovojusiai Lietuvai?

8 / 15

Kremliaus atsvara Lietuvoje buvo būrelis senųjų komunistų, nesutikusių, kad Lietuvos komunistų partija atsiskirtų nuo Tarybų Sąjungos komunistų partijos ir įsteigusių SSRS centrinei valdžiai pavaldžią LKP (TSKP) organizaciją. Kas buvo šios partijos vadovas?

9 / 15

Kuris iš šių įvykių buvo anksčiausiai?

10 / 15

Sovietų valdžia 1991 m. sausį pasinaudojo tuo, kad pasaulio žvilgsniai buvo nukreipti į kitą karštą tašką. Kuris politinis įvykis nuo 1990 m. rugpjūčio buvo pasaulio visuomenės dėmesio centre?

11 / 15

Devynių Sausio 13-osios aukų vardais pavadintos gatvės viename Vilniaus mikrorajone, kuriame?

12 / 15

Kurioje Nepriklausomybę atkūrusios šalies sostinėje 1991 metų sausį taip pat buvo statomos barikados, siekiant apsaugoti parlamentą nuo galimo sovietų kariuomenės puolimo?

13 / 15

Kuris iš šių teiginių yra neteisingas?

14 / 15

Į vieną Lietuvos oro uostų per 1991 m. sausio 8-ąją nusileido apie 30 SSRS karinių lėktuvų su desantininkais ir karine technika. Kuris tai oro uostas?

15 / 15

Per Sausio įvykius svarbiausių šalies objektų gynybą organizavo Krašto apsaugos departamentas (KAD). Kas tuo metu buvo KAD generalinis direktorius?

Prašome įvesti savo kontaktinius duomenis kuriais galėtume su jumis susisiekti jei laimėtumėte konkurse.

Your score is

The average score is 68%

0%

Parašykite komentarą