Lietuvių muzikos tėvas

Balandžio 9 dieną minime vargonininko, kompozitoriaus, pedagogo ir choro dirigento Juozo Naujalio –155-ąsias gimimo metines. J. Naujalis – profesionaliosios lietuvių muzikos pradininkas. Jo kūrybinį palikimą sudaro apie 200 įvairaus žanro kūrinių. Tai 13 mišių, apie 20 motetų, daug giesmių, nemažai harmonizuotų ir originalių dainų chorams, simfoninė poema „Ruduo“, pjėsė „Svajonė“, trio, preliudai, fugos , kontatos ir kt. Nemaža dalis kūrinių sukurti pagal Maironio žodžius: „Lietuva brangi“, „Pavasaris“, „Vasaros naktys“, „Jaunimo giesmė“.

Mediatekoje lankėsi Zarasų profesinės mokyklos 10 b klasės mokiniai. Bibliotekininkė pristatė Juozui Naujaliui parengtą dokumentų parodą „Lietuvių muzikos tėvas“. Mokinė Eglė Simonovaitė pristatė savo pateiktį apie kompozitorių. Klausėmės jo gražiųjų kūrinių: „Svajonė“, „Lietuva brangi“ ir kt. Edukacijos dalyviai susidomėję žaidė žaidimą „Operos užkulisiai smalsiems“.

Vita Juškėnienė,

Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Aptarnavimo skyriaus vyresnioji bibliotekininkė

Nuotr. Jūratės Stacevičiūtės

Parašykite komentarą