Lietuvos bibliotekininkų draugijos akcijos „Bibliotekų knygų Kalėdos“ konkursas „Meduolinė biblioteka“

Atskuba pačios gražiausios metų šventės – Šv. Kalėdos. Lietuvos bibliotekininkų draugija bendruomenės narius telkia bendrai akcijos „Bibliotekų knygų Kalėdos“ veiklai ir skelbia „Meduolinės bibliotekos“ konkursą.

LBD skyrius, bibliotekų kolektyvus, bibliotekų lankytojus, pavienius asmenis kviečia nuo 2023 m. gruodžio 4 d. iki 2024 m. sausio 5 d. sukurti meduolinį bibliotekos pastato modelį arba meduolinį kūrinį kalėdine tematika.

Vienas konkurso dalyvis (kolektyvinis arba individualus) gali konkursui pristatyti vieną kūrinį.

„Meduolinės bibliotekos“ ir jo kūrimo proceso nuotraukas (ne mažiau 5 vnt.) arba kūrimo proceso video įrašą siųskite LBD sekretorei (adresu: lbd.sekretore@gmail.com) iki 2024 m. sausio 10 d., užrašę kūrinio pavadinimą, dalyvius, kūrimo datą ir vietą.

Bus vertinama – bendruomenės įtraukimas, kūrybiškumas (idėja ir jos išpildymas), bibliotekos modelio atitikimas realiai bibliotekai.

Nugalėtojai bus paskelbti LBD svetainėje (https://www.lbd.lt) iki 2024 m. sausio 17 d. bei apdovanoti LBD įsteigtu prizu.

Konkurso „Meduolinė biblioteka“ nuostatai

1. Bibliotekų bendruomenei skirtą konkursą „Meduolinė biblioteka“ (toliau – Konkursas), kaip akcijos „Bibliotekų knygų Kalėdos“ renginį, organizuoja Lietuvos bibliotekininkų draugija (toliau – LBD).

2. Konkurso tikslas – sutelkti bendruomenės narius bendrai akcijos „Bibliotekų knygų Kalėdos“ veiklai.

3. Konkurse gali dalyvauti LBD skyriai, bibliotekų kolektyvai, bibliotekų lankytojai, pavieniai asmenys (toliau – Konkurso dalyvis).

4. Konkurso objektas – Konkurso dalyvio sukurtas meduolinis bibliotekos pastato modelis arba meduolinis kūrinys kalėdine tematika (toliau – Kūrinys).

5. Konkursas vyksta nuo 2023 m. gruodžio 4 d. – 2024 m. sausio 5 d. (imtinai).

6. Vienas Konkurso dalyvis (kolektyvinis arba individualus) gali konkursui pristatyti vieną Kūrinį.

7. Konkursui pasibaigus Konkurso dalyvis elektroniniu paštu lbd.sekretore@gmail.com pateikia informaciją pagal žemiau nurodytus punktus:

7.1. Kūrinio ir jo kūrimo proceso nuotraukas (ne mažiau 5 vnt.) arba kūrimo proceso video įrašą.

7.2. Kūrinio aprašą: pavadinimą, dalyvius, kūrimo datą, vietą.

7.3. Informacija pateikiama iki 2024 m. sausio 10 d. (imtinai)

8. Kūrinio vertinimo kriterijai:

8.1. Bendruomenės įtraukimas.

8.2. Kūrybiškumas (idėja ir jos išpildymas).

8.3. Bibliotekos modelio atitikimas realiai bibliotekai.

9. Kūrinių vertinimui LBD Taryba sudaro komisiją. Komisija sudaroma iš LBD Tarybos narių.

10. Komisija išrenka tris nugalėtojus:

10.1. gražiausią kūrinį;

10.2. gražiausią meduolinę biblioteką;

10.3. smagiausią procesą.

11. Nugalėtojus komisija paskelbia iki 2024 m. sausio 17 d. LBD svetainėje (https://www.lbd.lt) ir Facebook paskyroje (https://www.facebook.com/Lietuvosbibliotekininkudraugija/).

12. Atsiuntę Kūrinį vertinimui, Konkurso dalyviai sutinka, kad jų pateikta medžiaga (aprašymas, fotografijos, video medžiaga), taip pat ir Kūrinio autorių vardai, pavardės, bibliotekos pavadinimas, būtų viešinama LBD komunikacijos kanalais, pristatoma LBD interneto svetainėje, LBD Facebook paskyroje, žiniasklaidoje ir kitais komunikacijos kanalais.

13. Atsiuntę Kūrinį vertinimui, Konkurso dalyviai užtikrina, kad vaizdo medžiagoje ar nuotraukose vaizduojami asmenys sutinka, kad jų atvaizdai būtų viešinami LBD interneto svetainėje, LBD Facebook paskyroje, pasidalinama medžiaga kitais komunikacijos apie Konkursą kanalais.

14. Nugalėtojai apdovanojami LBD įsteigtu prizu.

Lietuvos bibliotekininkų draugijos informacija

Parašykite komentarą